Om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een advies uitgebracht betreffende niet-essentiële reizen zoals toerisme. Buitenlandse Zaken heeft Europa ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Die kleuren bepalen welke maatregelen iemand die naar België terugkeert wel of niet moet naleven. Op hun website vindt u steeds de laatste stand van zaken. Wat als uw werknemer nu terugkeert uit een oranje of uit een rode zone? U vindt hieronder een handig overzicht.

Terugkeer uit een groene zone

Bij terugkeer uit een groene zone stelt zich geen probleem. De werknemer kan meteen het werk hervatten.

Terugkeer uit een oranje zone

Bij terugkeer uit een oranje zone vraagt Buitenlandse Zaken om u bij terugkomst te laten testen en vrijwillig in quarantaine te gaan. De werknemer moet hiervan zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn vrijwillige quarantaine. Ter bevestiging mag u als werkgever een quarantainegetuigschrift vragen aan uw werknemer. Indien de werknemer beslist om niet in quarantaine te gaan, dan kan u als werkgever daar weinig aan doen.

Indien telewerk mogelijk is, kan de werknemer tijdens zijn quarantaine telewerken en dus een loon ontvangen. Indien dat niet mogelijk is, ontvangt de werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens het coronavirus op basis van het geneeskundig quarantainegetuigschrift dat hij aan u heeft bezorgd. Tot 31 augustus 2020 kan de eenvoudige corona-overmachtsprocedure worden toegepast. Als werkgever verricht u dus een ASR 5 op het einde van de maand en geen ASR 2. U dient ook de werknemer te melden op welke dagen hij tijdelijk werkloos zal worden gesteld.

Terugkeer uit een rode zone

Bij terugkeer uit een rode zone is een werknemer verplicht om zich te laten testen en direct in quarantaine te gaan. De werknemer moet zijn werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de werknemer niet ziek is, bezorgt hij u een quarantainegetuigschrift. Indien telewerk mogelijk is, dan zal hij tijdens zijn quarantaine telewerken en zal hij recht hebben op loon. Indien telewerk niet mogelijk is, dan zal hij recht hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens corona-overmacht. Dit gebeurt volgens dezelfde eenvoudige corona-overmachtsprocedure.

Let op: Indien de werknemer naar een rode zone of een andere bestemming waarvoor een reisverbod geldt vertrekt, dan zal de werknemer bij terugkeer geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Het bepalend moment is het vertrekmoment. De werknemer kan dus wel nog vertrekken naar een groene of oranje zone, zelfs indien nadien de zone rode wordt, zonder het recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te verliezen bij terugkeer. Daarentegen, zal de werknemer het recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen verliezen indien hij vertrekt naar een zone die op dat moment rood kleurt.

De RVA heeft aangekondigd dat zij hierop zal controleren en de werknemer hierover zal bevragen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de werknemer.

Wat na 31 augustus 2020?

Indien een werknemer preventief in quarantaine wordt geplaatst, zal de procedure verschillen tussen werkgevers die een hard getroffen onderneming zijn en de andere werkgevers.

Hard getroffen onderneming

Een hard getroffen onderneming is een onderneming die minstens 20% coronawerkloosheid en/of tijdelijke werkloosheid om economische redenen in het tweede kwartaal 2020 kan aantonen. Voor deze bedrijven blijft de eenvoudige overmacht-coronaprocedure van toepassing. De werkgever verricht dus enkel een ASR 5 op het einde van de maand, en geen ASR 2. Strikt genomen dient de werkgever ook de werknemer te melden op welke dagen hij tijdelijk werkloos zal worden gesteld.

De werknemer zal dan recht hebben op een uitkering gelijk aan 70% van het geplafonneerd loon en 5,63 EUR per dag tijdelijke werkloosheid.

Niet-hard getroffen onderneming

Voor de andere ondernemingen mag er geen beroep meer worden gedaan op de vereenvoudigde procedure. De gewone overmachtprocedure zal moeten worden gevolgd.

De werkgever zal dus:

  • De overmacht moeten aanvragen via een elektronische melding aan de RVA;
  • De overmacht moeten motiveren aan de hand van het quarantainegetuigschrift;
  • De controlekaart C3.2A moeten afleveren aan de werknemer;
  • Een validatieboek moeten bijhouden;
  • Een ASR 2 verrichten
  • Een ASR 5 verrichten op het einde van de maand;
  • De dagen werkloosheid moeten melden aan de werknemer.

De werknemer zal dan recht hebben op een uitkering gelijk aan 70% van het geplafonneerd loon, maar niet op het bedrag van 5,63 EUR per dag tijdelijke werkloosheid.

Bron en info: Easypay Group Pelt.
AdresIndustrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38