Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt onteigeningsbesluit
In het dossier van de herinrichting van de Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het onteigeningsbesluit vernietigd. Dat gebeurde op vraag van 9 eigenaars die een procedure opstartten tegen het onteigeningsplan. In haar oordeel vraagt de raad zich vooral af of er voldoende
alternatieven onderzocht zijn en ze stelt vragen bij de inhoudelijke staving van het mobiliteitsplan. “Dit is uiteraard een serieuze tegenvaller,” zegt burgemeester Bob Nijs. “Maar, laat het duidelijk zijn, dit wil niet zeggen dat we stoppen. We begrijpen de bezorgdheden van de bezwaarindieners, maar we vinden het wel belangrijk dat deze
herinrichting gerealiseerd wordt. Met respect voor alle partijen. Het is nu aan ons om aan de slag te gaan met het oordeel van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

“De herinrichting is gewenst en moet de woonkwaliteit en de verkeersveiligheid in de straten sterk verbeteren”, benadrukt schepen van openbare werken Sophie Loots. “Er passeren hier elke dag schoolgaande kinderen met de fiets. Een goede en veilige herinrichting is een topprioriteit.”

Het draagvlak voor de herinrichting bij de Lommelaars is dan ook ontzettend groot. “Het merendeel van de omwonenden en eigenaars is zich bewust van de urgentie en de noodzaak van een veilige herinrichting”, zegt de burgemeester. “Dat blijkt ook uit de onderhandelingen voor de grondinnames die afgelopen maanden gevoerd zijn.
Van de 88 grondinnames, zijn er al 45 getekend en zitten er 32 in de pijplijn. De verwerving loopt intussen gewoon verder. Alle bestaande en nieuwe overeenkomsten blijven ook gelden. Van uitstel komt in dit geval geen afstel.”

Het plan dat nu voorligt gaat uit van een wegbreedte van 15 meter. Dat is de breedte die absoluut nodig is om kwaliteit te garanderen. Binnen deze breedte is er ruimte voor vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg, een verhard voetpad aan de binnenkant, groenstroken als afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan, een
onverharde berm aan de buitenzijde en een rijbaan met twee rijstroken.

Het doel is nog steeds om in 2022 te starten met de werken, te beginnen met de strook van de Koning Albertlaan tot aan de Kapelstraat.