Tot voor een aantal jaren was de Apocalyps en alles wat daarmee te maken heeft, een exclusief domein van de verschillende godsdiensten. De leer van het einde der tijden is echter de laatste jaren in belangrijke mate ook in wetenschappelijk en filosofisch perspectief geplaatst. Er zijn allerlei theorieën ontwikkeld over de te verwachten levensduur van de mensheid en er zijn allerlei scenario’s vooropgesteld die tot uitroeiing van de mensheid en/of ondergang van de aarde (en bij uitbreiding het zonnestelsel en het heelal) kunnen leiden.

Zowel deze theorieën als scenario’s worden uitvoerig belicht, met als resultaat twee doemdenkerige conclusies. Enerzijds is het niet uit te sluiten dat de mensheid niet zo gek lang meer te leven heeft, anderzijds neemt het aantal bedreigingen voor leven op aarde ook niet per se af. Maar misschien zijn er toch nog uitwegen.

Op woensdag 07/04/2021 om 20u tot  21,30u

  • Prijs:gratis
  • Locatie: Online
    I.s.m. Amarant
  • Begeleiding: Dhr. Mauritz Kelchtermans