Voor Kiwanis Lommel is verkeersveiligheid voor kinderen een belangrijk actiepunt. Ze ondernemen daarvoor verschillende acties. Zo voorziet de serviceclub alle leerlingen van de 3de kleuterklassen van de Lommelse basisscholen voor het tweede jaar op rij van een gratis fietshelm. De leerlingen van het eerste leerjaar kregen een rugzakhesje. Eerder dit jaar kregen alle leerlingen van de lagere scholen al zo’n hesje.
De hesjes en helmen worden op vrijdag 6 september om 14 uur officieel overhandigd aan de schooldirecties.