Coronavirus COVID-19

Om de snelle verspreiding van het coronavirus en een ontwrichting van onze gezondheidszorg te voorkomen, kondigde de federale regering donderdagavond 12 maart bijkomende maatregelen af. Deze maatregelen gaan officieel in vanaf vrijdag 13 maart om 24 uur en duren tot middernacht 3 april. De gemeentelijk crisiscel vergadert vrijdagochtend om de invoering van deze bijkomende maatregelen voor Lommel te coördineren. Daarbij bekijken we zowel de specifieke gevolgen voor activiteiten en evenementen, scholen, winkels, cafés en restaurants. Doorheen de dag zullen we bijkomende vergaderingen organiseren en hierover de nodige communicatie voeren via www.lommel.be/corona en onze Facebook-pagina. Daarnaast zullen we in samenwerking met de scholen en overige betrokken partijen zo gericht mogelijk communiceren.

We geven hieronder alvast de federale maatregelen zoals ze donderdagavond bijkomend werden aangekondigd. Deze zijn van kracht vanaf vrijdag 13 maart om 24 uur.We rekenen op ieders individuele verantwoordelijkheid en zin voor solidariteit. We hebben absoluut begrip voor de moeilijkheden die deze maatregelen voor vele inwoners – en in het bijzonder onze lokale ondernemers – opleveren.

Specifiek voor Lommel

 • Center Parcs De Vossemeren is bij burgemeestersbesluit gesloten tot en met 3 april. Center Parcs communiceert hierover zelf met de gasten.
 • Zwembad Optisport de Soeverein is gesloten.
 • UGC Cinema Lommel is gesloten. 
 • Alle woonzorgcentra, dagcentra en dienstencentra zijn gesloten. 
 • Stedelijke diensten als de bib, Cultuurcentrum De Adelberg, Huis van de Jeugd, Huis van de Wereld, het sportcentrum en alle stedelijke sportinfrastructuur zijn gesloten voor publiek.
 • Het Huis van de Stad blijft open voor prioritaire dienstverlening.
  • Bezoekers moeten vanaf maandag aanmelden via de parlofoon en er gelden verplichte regels met betrekking tot handhygiëne.
 • Huis van het Kind en consultatiebureau Kind en Gezin blijven open. 
 • Het recyclagepark blijft open. 

Scholen

 • Alle lessen worden opgeschort. De scholen voorzien in opvang, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel, politie, brandweer en overige hulpdiensten. Opvang van kinderen mag niet door ouderen gebeuren. Wanneer er geen alternatieven zijn, kunnen zij op school opgevangen worden.
 • Crèches en kinderdagverblijven blijven open.

Activiteiten en evenementen

 • Alle activiteiten en evenementen (sport, cultuur, folklore,…) worden geannuleerd, ongeacht de omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Cafés en restaurants

 • Onder andere discothekencafés en restaurants blijven gesloten. Bij frituren kan u alleen afhalen.
 • Ook thuisbezorging, afhaal en drive-in zijn toegestaan.
 • Hotels blijven open, behalve de eventuele restaurants.

Winkels en de markt

 • Winkels blijven open in de week, niet in de weekends.
 • De markt op woensdagnamiddag blijft doorgaan.
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Het is wel belangrijk dat zij de nodige aandacht besteden aan de eerder gecommuniceerde hygiënemaatregelen.

Overige dienstverlening 

 • Fitnesscentra blijven gesloten.
 • Ook indoor speeltuinen blijven gesloten.

Werk

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk. Telewerk moet maximaal bevorderd en versterkt worden.

Openbaar vervoer

 • Dit blijft functioneren. Beperk je wel tot de noodzakelijke verplaatsingen. Vermijd zeker de spitsuren en overbelasting van het openbaar vervoer via glijdende werkuren.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Meer informatie

Alle info op www.info-coronavirus.be en via het gratis nummer 0800 14 689

https://www.lommel.be/product/2769/coronavirus-covid-19?fbclid=IwAR2JBcBcvyWjJF1nPdDyxnPvcIo7mO2HOSw_UN_W8CqT_0Tf_0eMvGDlgjw