Vrijwilligers zijn goud waard. Ze zijn onmisbaar in het verenigingsleven en zetten zich
onbezoldigd en enthousiast in voor het goede doel, in hun buurt of binnen onze organisatie. “Die inzet willen we koesteren en verder uitbouwen,” zegt schepen van lokaal sociaal beleid Nancy Bleys. Daar zetten we de komende tijd echt op in. We gaan voor een geïntegreerd, gecoördineerd en verankerd vrijwilligersbeleid. Op korte termijn zijn daarvoor de aanwerving van een deskundige vrijwilligersbeleid en de oprichting van een  vrijwilligersloket voorzien.”

“Investeren in de ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk biedt ook de stad veel voordelen,” gelooft burgemeester Bob Nijs. “Burgers die elkaar helpen of aan vrijwilligerswerk doen zijn blije burgers.
Actieve positieve inzet maakt hen gelukkiger, gezonder en socialer. Het zorgt bovendien voor een bruisend verenigingsleven en helpt in de bestrijding van eenzaamheid. Wij hebben er dus zelf alle baat bij om vrijwilligerswerk te ondersteunen, promoten en te versterken.”

De nieuwe vrijwilligerscoördinator zal een centraal aanspreekpunt zijn voor iedereen die vragen heeft rond vrijwilligerswerk – zowel binnen als buiten de stadsorganisatie – en zal vraag en aanbod optimaal aan elkaar koppelen. Het nieuwe vrijwilligersloket is daarbij een belangrijke tool. “Ook de ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid binnen de diensten van het lokale bestuur en de versterking van het lokale vrijwilligerswerk staan hoog op de agenda,” besluit schepen Bleys.
Meer info over de vacature op www.lommel.be/vacatures