Lommel heeft nu een plek waar jongeren kunnen chillen, iets drinken, deelnemen aan activiteiten én kunnen praten over hun problemen. Het OverKop-huis bevindt zich in het Huis van de Jeugd in de Norbert Neeckxlaan en is drie dagen per week open na schooltijd.

Inloophuis voor jongeren
In het OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buitenlopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar ze ook een luisterend oor vinden en een beroep kunnen doen op professionele hulp, zonder dat ze een label opgeplakt krijgen.

Schepen van jeugd Peter Vanderkrieken: “Er zal regelmatig een hulpverlener van het JAC aanwezig zijn in het OverKop-huis. Jongeren die een probleem hebben of met vragen zitten, kunnen bij haar terecht voor een gesprek. Ze moeten geen afspraak maken, er zijn geen wachtlijsten en ze moeten niets betalen. Vanuit de stad hebben we ook een jongerenwerker in dienst genomen. Deze persoon zal het OverKop-huis openhouden en heel nauw betrokken zijn bij de jongeren.”

Het OverKop-huis zal vanaf dinsdag 5 oktober drie dagen per week open zijn:  dinsdag (16-19 uur), woensdag (13 tot 18 uur) en vrijdag (16 tot 22 uur).

Huis van de Jeugd

Het OverKop-huis bevindt zich in het Huis van de Jeugd in de Norbert Neeckxlaan 50. Medewerkers van de jeugddienst en enkele geëngageerde jongeren werkten hard om er een gezellige plek van te maken met een bar, pool- en kickertafel, gameconsole, tv en de gekende gele OverKop-zetel.

Ondertussen werkt het stadsbestuur verder aan haar plannen voor de bouw van een jongerencentrum op de site van De Adelberg in het centrum van Lommel. Zodra die werken rond zijn, verhuist het OverKop-huis naar het nieuwe jongerencentrum. Burgemeester Bob Nijs: “We willen een sterke, hippe en dynamische stadskern waar jongeren een prominente plaats krijgen. Daarom zullen we een multifunctioneel centrum realiseren met aandacht en respect voor de omgeving en de bestaande bebouwing op en rond site De Adelberg. We nemen de bezorgdheden van de bewoners dan ook mee in de briefing naar het team van de Vlaamse Bouwmeester dat zal instaan voor het ontwerp van het nieuwe jongerencentrum.”

25 OverKop-huizen

 Het Lommelse OverKop-huis is één van de 25 nieuwe OverKop-huizen waarvoor de Vlaamse regering geld vrijmaakt. Samen met de gemeenten Pelt, Peer en Beringen krijgt Lommel gedurende drie jaar een subsidie van € 100.000 per jaar.

Naast onze eigen jeugddienst en het JAC zijn ook Arktos (Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties) en Ligant (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Limburg) betrokken bij het OverKop-project.