Kersvers Minister van Werk Nathalie Muylle heeft een ontwerp van KB goedgekeurd dat mantelzorgverlof mogelijk moet maken in de publieke sector.

De statutaire ambtenaren van de federale overheid en van de autonome overheidsbedrijven zullen voor dezelfde uitkeringen en onder dezelfde voorwaarden en regels als voor het medisch verlof voor medische bijstand mantelzorgverlof kunnen opnemen.

Ook de statutaire bedienden van de gewesten en gemeenschappen zouden uiteindelijk diezelfde mogelijkheid hebben als de bevoegde overheid op hun niveau hiervoor kiest en de maatregelen op eigen niveau toepast.

Dit ontwerp ligt ter advies voor bij de RVA en de comités bevoegd voor de overheidsdiensten. Ook de Raad van State moet nog haar advies geven. Het blijft dus nog even wachten op het mantelzorgverlof in de openbare sector.
Bron en info: Easypay Group Pelt  Industrielaan 16, 3900 Pelt
tel: 011 53 18 38
https://www.easypay-group.com/nl_BE/