In 2020 werden de brandweerdiensten in Limburg 56.184 keer opgeroepen voor
noodsituaties. Dankzij de blijvende inzet van 1.440 personeelsleden garandeert de
brandweer dat er snel gevolg wordt gegeven aan elke noodoproep. In 2020 werd
de invloed van de coronamaatregelen duidelijk in het aantal ongevallen en
ziekenwageninterventies, dat in dalende lijn ging.

Elke brand is er één te veel
In het jaar 2020 waren er 2.956 oproepen voor brand, elke brand is er één te veel! We betreuren dat het aantal branden nog steeds niet daalt, maar zelfs lichtjes stijgt in vergelijking met vorig jaar.
Omdat er nog steeds veel woningbranden zijn, jammer genoeg soms met dodelijke slachtoffers, blijven we hameren op belang van rookmelders. Rookmelders kunnen zeker je leven redden wanneer een brand ontstaat in je woning.
Door een goed afgesproken vluchtplan geraak je tijdig buiten en voorkom je erger.
“Het ideale scenario zou zijn dat we als brandweer onszelf overbodig maken als het op repressie, dus brandbestrijding, aankomt. Door meer in te zetten op bewustmaking, preventie en de zelfredzaamheid van de mensen, kunnen we een (brand)veiligere samenleving bekomen. Rookmelders zijn sinds 2020 verplicht in elke woning in Vlaanderen, wat een goede zaak is. Onlangs hebben we ook een campagne opgestart over het belang van het sluiten van binnendeuren, wat een snelle verspreiding van rook binnenshuis kan voorkomen.”
Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen. Het kan dan gaan over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilnisbak) of binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede
blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

Ziekenwagens en invloed van corona
De ziekenwagendiensten van de 3 Limburgse hulpverleningszones kenden een bijzonder jaar. Samen voerden ze 24.791 ziekenwagenritten uit. Dit zijn er ongeveer 2.400 minder dan het jaar ervoor (2019), maar hierbij waren er heel wat Covid-ritten die voor een extra fysieke en mentale belasting zorgden.
“Onze ambulanciers hanteren hiervoor een specifieke procedure, waarbij zij bij Covid-ritten en oproepen voor reanimaties in volledig beschermingspak en met handschoenen, bril en FFP2-masker uitrukken om patiënten te benaderen. Tot deze procedure hoort ook het ontsmetten van alle materiaal en de ziekenwagen achteraf. Onder meer dankzij zulke interne maatregelen hebben we het aantal besmettingen bij onze hulpverleners beperkt kunnen houden. Bij de hulpverleners zijn er niet meer besmettingen geweest dan bij de algemene bevolking.”

Storm en wateroverlast
In 2020 handelde de brandweer 2.877 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. “Dit is minder dan het jaar voordien. De zware stormen van maart en juni 2019 zorgden toen voor een toevloed aan oproepen voor stormschade, wat zich vertaalde in de cijfers.”

Opnieuw meer wespen
Het aantal wespenverdelingen (18.816 meldingen) lag in 2020 beduidend hoger dan in 2019, een stijging van zo’n 80%. Waar er in 2019 duidelijk minder wespen waren, kwamen ze in 2020 weer talrijker voor, wat ook onmiddellijk resulteert in meer aanvragen voor wespenverdelging. Toch werd 2020 geen recordjaar zoals 2018,
toen de Limburgse brandweer maar liefst 26.261 wespenverdelgingen uitvoerde.
Technische interventies groot deel van de koek De brandweer doet veel meer dan branden blussen. We bieden hulp in uiteenlopende (nood)situaties gaande van
bevrijding van geknelde persoon uit voertuigen, dieren in nood redden, personen die vastzitten in een lift veilig evacueren, de openbare weg reinigen en vrijmaken, interventies gevaarlijke stoffen … Al deze technische interventies hebben we ondergebracht onder de ‘andere’ noodgevallen, goed voor 6.744 interventies in 2020.

Medewerkers
Om al deze interventies te kunnen afhandelen, zijn er in Limburg 1.440 medewerkers actief bij de brandweer.
• Voor 270 onder hen is dit hun hoofdberoep.
• Daarnaast zijn er 1.106 vrijwilligers die zich, naast hun dagtaak bij een andere werkgever, beschikbaar stellen als hulpverlener. Dit zijn niet alleen vrijwillige brandweermannen, er zijn ook steeds meer vrijwillige ambulanciers die geen brandweerman zijn.
• De 3 Limburgse hulpverleningszones worden ondersteund door 64 administratieve medewerkers.
Sinds de hervorming van de brandweer in 2015 kent elke hulpverleningszone een autonome werking, met een eigen personeelsdienst, financiële dienst, dienst preventie, zonesecretariaat, communicatieverantwoordelijke …
Voor 2015 behoorden alle brandweermedewerkers tot het lokale gemeentepersoneel.

Nieuwe aanwervingen
De Limburgse brandweer is op zoek naar gemotiveerde kandidaten met een hart voor hulpverlening. De hulpverleningszones Zuid-West Limburg en Noord-Limburg organiseren dit jaar nog aanwervingen.
Brandweerzone Oost-Limburg zal ook opnieuw rekruteren in het voorjaar van 2022. In hulpverleningszone NoordLimburg zijn er momenteel openstaande plaatsen in het vrijwillig brandweerkader en voor officieren. Binnenkort komen er vacatures voor vrijwillige ambulanciers (niet-brandweerman).
Wie interesse heeft om aan de slag te gaan bij de brandweer, vindt alle vacatures terug op www.brandweer.be. Op deze site staat ook uitgelegd hoe je precies dat federaal geschiktheidsattest (FGA) kunt behalen, dat je nodig hebt om bij een hulpverleningszone te kunnen solliciteren. Daarnaast kun je je op www.brandweer.be ook registreren voor de vacature-nieuwsbrief én het FGA-alert. Ook via de websites en de sociale mediakanalen van de hulpverleningszones zelf, kan je op de hoogte blijven van de FGA-proeven en nieuwe vacatures.