Door de korte afstandtussen het kruispunt Loberg x N712 Norbert Neeckxlaan en het kruispunt Loberg x Beemdstraat,zorgde de voorrang van rechts vooronveilige verkeerssituaties.
Daarom wordt vanaf maart de voorrangsregeling op het kruispunt Loberg x Beemdstraat aangepast.
Voortaan moet verkeer komende uit de Beemdstraat voorrang verlenen aan het verkeer op de Loberg.