Naar aanleiding van de sluiting van de vier kinderopvanginitiatieven van VZW Hera en VZW Rheia kreeg stad Lommel de opdracht om samen met andere erkende kinderopvangverblijven en onthaalouders tijdelijke noodopvang te organiseren. In februari dit jaar opent nu een nieuw opvanginitiatief ‘Kinderspel’ met tijdelijke noodopvang voor de kinderen de getroffen werden door de sluitingen. In totaal zal er voorlopig plaats zijn voor 36 kinderen.
Schepen Nancy Bleys: “Er zijn lange wachtlijsten bij de huidige kinderopvang. We zijn dankbaar aan de kinderopvanginitiatieven die vandaag al tijdelijke noodopvang bieden, want dit is niet evident. In een reeds verzadigd landschap, worden er veel inspanningen gevraagd van onze kinderbegeleidsters. Nu er een nieuw initiatief bijkomt, kunnen we een extra oplossing bieden aan de kinderen die getroffen zijn door de sluitingen.”
Opvanginitiatief Kinderspel met tijdelijke noodopvang
Kinderspel is een bestaand erkend opvanginitiatief dat een vestiging heeft in Edegem. Het initiatief zal nu een nieuwe locatie openen in Lommel, met tijdelijke noodopvang. De opvang zal plaatsvinden op de oude locatie van ’t Oogappeltje.
“In januari zijn we gestart met enkele herstellingswerken aan het gebouw”, vertelt Carine Cremers, verantwoordelijke bij kinderdagverblijf Kinderspel. “Deze werken worden nog voor de opening van maandag 6 februari afgerond. Op zondag 5 februari nodigen we alle ouders uit op onze opendeurdag. We geven die dag graag meer info over onze werking, wie we zijn,… Maar ook maken we graag kennis met alle kindjes en hun ouders.”
Het gaat over een tijdelijke noodopvang voor kinderen die door het sluiten van hun kinderdagverblijf geen opvang hebben. Dat betekent voor de kinderen die werden opgevangen door de kinderopvanginitiatieven van VZW Hera en VZW Rheia. Kinderen die momenteel op de wachtlijst staan bij andere opvanginitiatieven en voorheen niet door VZW Hera of VZW Rheia werden opgevangen, mogen wettelijk gezien niet opgevangen worden in deze tijdelijke noodopvang.
Ambitie om vast opvanginitiatief te worden
“We hopen dat Kinderspel een vaste plaats krijgt als kinderopvang in Lommel”, zegt schepen Peter Vanderkrieken. “De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het creëren van tijdelijke opvangplaatsen. De volgende stap is ervoor zorgen dat deze opvangplaatsen blijvend worden door een erkenning te ontvangen vanuit Agentschap Opgroeien, zodat ouders ook op lange termijn een oplossing hebben.”