In het federaal regeerakkoord werd met het oog op besparingen in de uitgaven van de RVA reeds melding gemaakt van toekomstige wijzigingen aan het recht op onderbrekingsuitkeringen in de stelsels van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking .

Het voltijds tijdskrediet met motief “zorg” om voor een kind te zorgen zal moeten ingaan voordat het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Deze wijziging zal vanaf 1 februari 2023 (en niet 1 januari 2023) in werking treden.

De datum van inwerkingtreding van de verhoging van de anciënniteitsvoorwaarde van minimaal 24 maanden naar minimaal 36 maanden voor de opname van tijdskrediet met het motief “zorg voor zijn kind” is dan weer vervroegd naar 1 juni 2023.

Naar aanleiding van een opmerking van de NAR werd de tewerkstellingsvoorwaarde van 12 maanden voor onderbrekingsuitkeringen in het kader van voltijds tijdskrediet (voor alle motieven, uitgezonderd voor het systeem van de landingsbanen) aangevuld om deeltijdse werknemers toegang te geven tot uitkeringen na 24 maanden tewerkstelling. Op die manier zullen deeltijdwerkers, op een evenredige manier, toegang hebben tot tijdskrediet, wat een ongerechtvaardigd verschil in behandeling vermijdt.

Bron en info: Easypay Group
Neem contact op met EASYPAY GROUP Overpelt
Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgium