Eén en al bedrijvigheid in het Dorp dezer dagen. “Fases 1, 2 en 3 van de herinrichting zijn volledig afgerond. Momenteel worden de bestratingswerken aan de achterzijde van café De Kroon, in de Molsekiezel, en de aansluiting met het Adelbergpark en het Hertog Janplein afgerond,” zegt schepen van openbare werken Sophie Loots. “Zo zullen fases 4 en 5 tegen het bouwverlof ook zo goed als klaar zijn. Dat maakt dat vanaf 1 juli de (bijna) definitieve signalisatie en meteen ook het aangepaste parkeerbeleid in dienst genomen wordt.”
We vatten de wijzigingen hieronder graag even samen:
• De Shop & Go zone van de Kerkstraat en de woonerfzone (max. 20 km/u) worden uitgebreid naar de zone rond het Dorp. Omwille van de coronamaatregelen wordt het grootste gedeelte van de parkeerzone rond het Dorp en het Einderpad tijdelijk opgeheven. De parkings kunnen zo volledig gebruikt worden voor het plaatsen van terrassen.
• De Shop & Go plaatsen herken je aan de zwarte sensor in het midden van de parkeerplek. Hier parkeer je voortaan tussen 9 en 18 uur (in plaats van 19 uur) zonder ticket maximaal 30 minuten gratis. De sensor registreert wanneer je aankomt en vertrekt.
• Voortaan kan je in de Shop & Go zone tussen 18 uur en 9 uur gratis en onbeperkt   parkeren, dus ook in de Kerkstraat.
• Op de betaalparkings parkeer je tussen 9 en 18 uur omwille van de coronamaatregelen tot 1 september nog 2 uur gratis met een geldige parkeerschijf.
• Na 1 september moet je op de betaalparkings enkel nog tussen 9 en 18 uur (in plaats van 19 uur) betalen. Het eerste uur parkeertijd blijft nog steeds gratis.
• Het gedeelte van de Molsekiezel tussen de Klachtloopstraat en het Dorp, Ploegdries en de aansluiting van het Hertog Janplein op de Molsekiezel worden definitief ingericht als blauwe zone. Hier parkeer je 2 uur gratis met een geldige parkeerschijf.
• Ook na de herinrichting zal het niet meer mogelijk zijn om de Lepelstraat vanuit de Kerkstraat of het Dorp in te rijden.
• De doorgang vanuit het centrum naar de Molsekiezel blijft afgesloten. De bocht vanuit de Molsekiezel naar de Gasstraat gaat nog voor het bouwverlof weer open.
Laatste fase?
De laatste fase 6 van de herinrichting omvat de werken in de Lepelstraat. Daar zijn de nutsmaatschappijen klaar met de voorbereidende werken. Op 4 augustus start de effectieve herinrichting met het opbreken van de bestaande verharding en de aanleg van nieuwe natuursteenverharding. De bocht Lepelstraat – Koningstraat wordt prioritair aangepakt zodat het kruispunt zo snel mogelijk weer bereikbaar is. Om de voetpaden bereikbaar te houden en de overlast tot een minimum te beperken, wordt een tijdelijke verharding tot tegen de gevels geplaatst.