Op dinsdag 28 september 2021 werd het nieuwbouwdossier van vzw de Biehal goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van Lommel. Dit is meteen ook het startschot voor de verdere uitrol van dit project. Op dinsdag 12 oktober 2021, zal officieel de Biehal samen met burgemeester Bob Nijs de werken aftrappen.

Op de locatie van het oude ziekenhuis in Lommel starten binnenkort de werken aan de nieuwbouw van maatwerkbedrijf de Biehal. De nieuwbouw zal plaats bieden aan Kringstore Lommel, Grand Café de Biehal met broodjesbar, een strijk- en wasatelier en de burelen van de administratieve diensten. Hier zal de Biehal tewerkstellingskansen en begeleiding bieden aan mensen die om diverse redenen een bepaalde afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.