Reeds Europese wetgeving in werking
Sinds 25 mei 2018 gelden reeds enkele verstrengde regels op het vlak van privacy- en gegevensbescherming. Deze regels werden opgenomen in de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend onder de benaming ‘GDPR’.

De GDPR reglementering liet echter nog op bepaalde onderdelen wat ruimte aan de Belgische wetgever om aanvullende regels op te leggen of bepaalde uitzonderingen te creëren.

De nieuwe Belgische Privacywet die op 5 september in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, geldt aldus als aanvulling op de reeds bestaande Europese regelgeving. Deze herhaalt of ontkracht geenszins de reeds daarin opgenomen regels.

De nieuwe Belgische privacywet van 30 juli 2018 vervangt wel integraal onze huidige Privacywet van 8 december 1992.

Belgische wet als aanvulling op de Europese spelregels
Uitzonderingen voor bepaalde categorieën en overheidsdiensten
De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bevat voornamelijk aanvullende bepalingen die van belang zijn voor bepaalde overheidsdiensten of beroepsgroepen. Zo worden er specifieke regels voorzien voor onder meer de Krijgsmacht, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, instellingen die instaan voor hulpverlening aan seksueel delinquenten, child focus, journalisten, etc.

Kinderen vanaf 13 jaar geen ouderlijke toestemming meer nodig
Ook wordt in uitvoering van artikel 8.1 van de Verordening (GDPR) de verwerking van persoonsgegevens van een kind rechtmatig indien de toestemming verleend wordt door kinderen van 13 jaar of ouder. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kind vanaf de leeftijd van 13 jaar vrij diens toestemming kan geven om een profiel aan te maken op diverse sociale media.

België kiest hierbij in vergelijking met onze buurlanden voor de laagst mogelijk toepasbare leeftijd.

Bijkomende Belgische sancties gecreëerd
Wel heeft de Belgische wetgever de reeds door de Europese regelgeving vastgelegde sancties verder verfijnd.

Zo wordt onder meer vastgesteld dat er geen administratieve geldboetes kunnen worden opgelegd aan de overheid. Overheden riskeren bijgevolg enkel niet-geldelijke administratieve sancties en/of strafrechtelijke sancties. Overheidsbedrijven die daarentegen diensten aanbieden op de Belgische markt riskeren wel nog administratieve geldboetes.

Daarnaast worden er ook enkele nieuwe strafsancties in de Belgische wetgeving opgenomen.

Zo kunnen bijvoorbeeld zowel een verwerkingsverantwoordelijke als diens verwerkers, diens aangestelde of diens gemachtigde bestraft worden met een geldboete van 250 EUR tot 15.000 EUR.
Meer info en bron: Easypay Group Lommel  Louis Pasteurstraat 17 A 3920 Lommel

 

    3920 Lommel

 

DELEN
Vorig artikelWeekoverzicht
Volgend artikelProgrammatie Adelberg