De Limburgse architecten van De Gouden Liniaal en BOT slaan de handen in elkaar en vormen het ontwerpteam voor het nieuw te bouwen jongerencentrum in de stadskern van Lommel. Hiervoor werd een open oproep uitgeschreven door de Vlaamse Bouwmeester in juni 2021. Meer dan 30 bureaus tekenden hierop in, waarna 4 ontwerpteams de opdracht kregen een concept voor te stellen.
Burgemeester Bob Nijs: “Een jury, samengesteld uit de Vlaamse overheid, stad Lommel, experten en een vertegenwoordiging van de gebruikers, adviseerde de gunning aan deze twee Limburgse architectenbureaus. Opvallend in hun concept is de nadruk op het landschappelijke en de sterke harmonie met de omgeving.” “Het voorstel gaat inderdaad uit van de idee dat het gebouw de omgeving moet ondersteunen, als een oase in de stad.” vult schepen Sophie Loots aan.
Dit najaar zal de concrete ontwerpfase van start gaan. Hiertoe wordt intensief samengewerkt met de diensten die gebruik zullen maken van het gebouw. Schepen Peter Vanderkrieken: “Bovendien wordt het concept, op basis waarvan de selectie gebeurde, voorgesteld aan de omwonenden en geïnteresseerde jongeren tijdens een participatiemoment. Een aantal relevante thema’s zullen die avond ook concreet toegelicht en besproken worden. Met die input gaat het ontwerpteam verder aan de slag om zo tot het eindresultaat te komen.”
Burgemeester Bob Nijs: “Het nieuwe jongerencentrum is een ambitieus en tevens laagdrempelig project dat moet zorgen voor een nieuwe stedelijke dynamiek, de verdere vergroening van het centrum en streeft naar een harmonieuze mix aan generaties en functies in onze stadskern. Het stadsbestuur voorziet een budget van 4.550.000 euro voor het gebouw. ”
Het participatiemoment vindt plaats op dinsdag 8 november om 19.00 uur in CC De Adelberg. De omwonenden van de projectzone ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging, net als de organisaties die de Lommelse jongeren vertegenwoordigen.