Het Overlegcomité besliste deze week dat de paasvakantie voor het basisonderwijs wordt verlengd met een extra week.
Voor de kleuter- en lagere scholen is er vanaf 29 maart noodopvang voorzien volgens deze getrapte regeling:
In eerste instantie staan ouders maximaal zelf in voor opvang.
Als dat niet lukt – omdat de ouders werken in de essentiële beroepen en cruciale sectoren en niet aan telewerk kunnen doen – neem je contact met de school voor noodopvang.

Voor de voor- en naschoolse opvang kunnen ouders terecht binnen de opvanguren van de school. De scholen krijgen hiervoor ondersteuning van de stedelijke kinderopvang.
Op woensdagnamiddag 31 maart zal de stedelijke kinderopvang instaan voor de noodopvang. Dit kan in de school of in de Kinderclub.
Vragen? Contacteer de school of IBO De Kinderclub via www.lommel.be/kinderclub