Nu de vaccinatiecampagne op kruissnelheid komt, stelt u zich misschien de vraag wat de financiële consequenties zijn indien één van uw werknemers tijdens de werkuren zich laat inenten in het kader van corona. Ontwerpwetgeving voorziet nu een antwoord hierop.

Recent boog de NAR zich over de mogelijke invoering van een nieuw omstandigheidsverlof voor het toedienen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Het wetsvoorstel beoogt werknemers te stimuleren om zich te vaccineren. Hierdoor kan de druk op de gezondheidsinrichtingen verminderen en de economische relance bewerkstelligd worden.

Een werknemer zou zijn normaal loon behouden tijdens de tijd die nodig is om zich te vaccineren. De werknemer moet hiervoor zijn werkgever vooraf verwittigen en het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

De ontwerpwetgeving poneert dat de werknemer op verzoek van de werkgever het bewijs moet voorleggen. De voorlegging van een uitnodiging om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend zou als voldoende bewijs gelden.

De Nationale Arbeidsraad verzocht om een aangepaste formulering waardoor om gerechtigd te zijn op loon de werknemer de werkgever vooraf zou moeten verwittigen en onmiddellijk vanaf het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is.

Daarenboven adviseert de Raad ook dat de werknemer de bevestiging van de afspraak, waaruit plaats en uur blijkt, overmaakt aan de werkgever, mocht de werkgever hierom verzoeken.

De voorziene regeling zou gelden tot 31 december 2021. Een koninklijk besluit kan voorzien in een verlenging tot 1 juli 2022.
Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrieslaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38