De Aspiravi-groep is gestart met de ontmanteling van 8 oude windturbines op industrieterrein Kristalpark in Lommel. Een deel hiervan staan op het terrein van zinksmelter Nyrstar. De windturbines werden gebouwd in 2005/2007 en worden na 16 jaar vervangen door 6 nieuwe, meer performante exemplaren.
De ontmanteling van de oude windturbines zal een achttal weken in beslag nemen. De oude windturbines krijgen een tweede leven in het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Ook het staal en beton uit de funderingen wordt maximaal gerecycleerd.
Daarnaast worden nog eens 6 nieuwe windturbines bijgebouwd. Het nieuwe windpark zal na retrofit en bouw van de 12 nieuwe windturbines in totaal 17 windturbines tellen, die samen goed zijn voor de productie van groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 33.400 gezinnen; bijna 2,5 keer méér dan het huidige windpark van 13 windturbines.
De voorbereidende werken en de funderingswerken voor de bouw van de 12 nieuwe windturbines zijn ook reeds opgestart. De levering van de nieuwe windturbines is gepland in de zomer van 2022 en de indienstname ervan wordt verwacht in het najaar van 2022.

EERSTE FASE : ONTMANTELING VAN 8 OUDE WINDTURBINES EN MAXIMAAL HERGEBRUIK VAN ALLE MATERIALEN
In een eerste fase van de werken op Kristalpark worden de 8 oude windturbines ontmanteld. Deze werken zijn nu opgestart en zullen normaliter duren tot het einde van het jaar.
De ontmanteling van 1 windturbine neemt ongeveer 6 dagen in beslag: 2 dagen om de kraan op te bouwen, 2 dagen hijswerken om de onderdelen deel per deel naar beneden te halen en 2 dagen om de kraan te verplaatsen.
De 8 windturbines krijgen een tweede leven om zo nog jaren groene stroom te produceren: 4 van de 8 oude windturbines worden heropgebouwd in een zandwinningsgroeve in het Verenigd Koninkrijk, de 4 andere gaan naar Oekraïne.

Ook de funderingen van de oude windturbines worden maximaal gerecycleerd. De stalen funderingsringen worden hergebruikt in de nieuwe funderingen in UK en Oekraïne, het stalen vlechtwerk wordt eveneens gerecycleerd voor hergebruik en het beton wordt gerecycleerd en lokaal hergebruikt in de kraanwerkvlakken van de nieuw te bouwen windturbines in Lommel zelf.
De volledige ontmanteling van de windturbines, het uitbreken van de funderingen, het recycleren van alle materialen en de heropbouw van de oude windturbines op de nieuwe locaties, gebeurt door het gespecialiseerd bedrijf Business in Wind.

VERDUBBELING VAN PRODUCTIE VAN GROENE STROOM
Op het industrieterrein Kristalpark in Lommel staan vandaag 13 windturbines. De 8 oudste exemplaren (type Vestas V80) werden gebouwd in 2005/2007 en worden nu ontmanteld. In 2014 werden er bijkomend 5 windturbines (type Vestas V90) gebouwd. Deze 5 windturbines blijven staan.
De Aspiravi-groep heeft nu de werken aangevat voor de bouw van 12 nieuwe windturbines. Ze realiseert daarmee het grootste windpark op land in Vlaanderen dat in één keer wordt opgebouwd. De 12 nieuwe windturbines zijn van het type Nordex N117. Het gaat om uiterst performante machines elk met een vermogen van 3,6 MW en een ashoogte van 106 meter.
Het nieuwe windpark van 17 windturbines zal eind 2022 bijna 2,5x méér groene stroom produceren dan het huidige windpark van 13 windturbines. Dit is gelijk aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 33.400 gezinnen. Bovendien vermijdt het nieuwe windpark een CO2-uitstoot van 53.000 ton per jaar.

PLANNING VAN DE WERKEN
De huidige planning van de werken ziet er in grote lijnen als volgt uit :
(planning onder voorbehoud) –
– sinds juni 2021 – okt. 2021 : grondwerken
– nov. 2021 – dec. 2021 : ontmanteling 8 oude windturbines
– okt. 2021 – febr. 2022 : funderingswerken 12 nieuwe windturbines
– aug. 2022 – dec. 2022 : opbouw 12 nieuwe windturbines + opstart exploitatie

WINDTURBINES PASSEN BINNEN KLIMAATDOELSTELLINGEN
Met het nieuwe windenergieproject in Lommel is er niet alleen een enorme groei in productie van groene stroom, maar dragen de Aspiravi-groep, Nyrstar en de stad Lommel ook bij tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden.
De bouw van de windturbines past onder meer in de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De stad Lommel is ook direct en indirect aandeelhouder van diverse vennootschappen binnen de Aspiravi-groep, o.a. via NUHMA (het Limburgs klimaatbedrijf), Limburg win(d)t en Lommel win(d)t.