De Limburgse bisschop Patrick Hoogmartens komt zondag 12 januari 2020 om 10 uur naar de kerk Sint Pietersbanden van Lommel Centrum voor de viering van de oprichting van de pastorale eenheid Sint-Franciscus Lommel. Alle gelovigen van Lommel Centrum, Balendijk, Heeserbergen, Kattenbos, Kerkhoven en Werkplaatsen worden uitgenodigd op deze bijzondere viering. Na de viering wordt aan alle aanwezigen een receptie aangeboden.

Oprichting Pastorale eenheid in Lommel

Een belangrijke nieuwe stap wordt gevierd: de pastorale eenheid betekent geen fusie van de parochies, maar het pastoraal beleid zal geleidelijk aan samen bepaald worden, met respect voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen, en de krachten worden nog meer gebundeld dan voorheen.
In Parochiekerk Sint-Pietersbanden op 12 januari om 10 u