De dames van de service club Fifty-One PuuR kwamen figuurlijk uit hun kot en vulden 138 zwemzakjes met chocolade eieren en knutselgerief.
In deze tijd is armoede verdoken en heel aanwezig, sommige gezinnen leven van dag tot dag met een zeer beperkt budget en stellen vast dat Pasen niet meer betaalbaar is.
Om ook deze kinderen in deze moeilijke tijd toch een paasgevoel te geven, groeide het idee om de paashaas te helpen en hen evenzeer een fijne dag te bezorgen.
Daarom werden en 138 zwemzakjes met chocolade eieren en knutselgerief samen gebracht en Sint-Vincentius zal de verdeling op een veilige manier verzorgen.