Eerder berichtten we over de maximale bedragen die de ondernemingen in hun op 31 december 2022 afgesloten balansen hebben geboekt voor de uitbetaling van vakantiegeld van hun personeelsleden in 2023 die als beroepskost beschouwd kunnen worden.

Recent bevestigde een circulaire deze eerder meegedeelde bedragen.

Bijgevolg bedragen de provisies die u belastingvrij kan aanleggen:

  • 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2022 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten, verminderd met het in 2022 toegekende aanvullende vakantiegeld (dat aanvullende vakantiegeld mag ook niet worden opgenomen in de berekeningsgrondslag waarop bovenvermeld percentage moet worden toegepast);
  • 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2022 zijn toegekend aan werklieden en leerlingen die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.

Let wel: het aan flexi-jobwerknemers toegekende flexiloon en flexivakantiegeld in 2022 mogen niet in de berekeningsgrondslag van het in 2023 te betalen vakantiegeld worden opgenomen.
Bron en info:

Neem contact op met EASYPAY GROUP Overpelt
Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com

Adres Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgium