Door de aanhoudende hoge inflatie overschreed de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex in december 2021. De inflatie bedroeg in december 2021 5,71%. Dit is het hoogste niveau sinds juli 2008.

Hierdoor worden diverse sociale uitkeringen in januari 2022 met 2% opgetrokken. Dit heeft onder meer gevolgen voor de berekening van de aanvullende vergoeding bij SWT en het GMMI.

In februari 2022 stijgen de ambtenarenwedden en bepaalde specifieke vergoedingen met 2%.

De lonen in de privésector zullen in bepaalde PC’s ook stijgen gezien deze gelinkt zijn aan een overschrijding van de spilindex, dit afhankelijk van de precieze modaliteiten die vastgelegd werden in de sector.

‘De inflatie gaat van 5,64% naar 5,71%’.

Bron en info: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38
https://www.easypay-group.com/