Stad Lommel ontvangt 216.578 euro Vlaamse subsidie voor aankoop extra pand in De Vryheyt en versterking GlazenHuis en handelscentrum.In het kader van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” heeft minister van economie Jo Brouns een subsidie van 216.578 euro toegekend voor de aankoop en renovatie van een volgend pand in De Vryheyt, met zicht op een verdere uitbreiding en groei van het GlazenHuis.
“Het is een tweeledige subsidie”, zegt burgemeester Bob Nijs. “Een eerste gedeelte is bestemd voor de ondersteuning van de aankoop- en transformatiekosten van het pand aan De Vryheyt 4D en 4E. Het tweede bedrag is een ondersteuning om het pand verder te verfraaien en te verduurzamen. In totaal  gaat het om een subsidie van 168.578 euro plus 48.000 euro.”
“Het doel van deze verdere uitbreiding is natuurlijk kernversterking. Dat is ook de opzet van deze subsidie van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Een uitgebreide werking van het GlazenHuis trekt publiek aan en versterkt het handelscentrum. Het is de tweede maal dat de Vlaamse Regering hiervoor een subsidie toekent aan Stad Lommel.”
In het najaar van 2021 was er een eerste subsidie van 232.000 euro voor de ondersteuning van de aankoop van twee panden in de Vryheyt die ondertussen zeer zijn toegevoegd aan de werking van het GlazenHuis.
“Toen we onlangs 15 jaar GlazenHuis vierden, werden die panden voor het eerst in de expo opgenomen”, zegt schepen van toerisme en GlazenHuis Karel Wieërs. “Iedereen is het erover eens dat het de werking verbetert en versterkt. Zowel naar opleidings- als tentoonstellingsmogelijkheden.”
“Lommel zet zich hiermee eens te meer op de kaart als Vlaams en internationaal centrum van de glaskunst. Dat we deze subsidie krijgen in het door de Verenigde Naties uitgeroepen “Internationaal jaar van het glas” is een extra kers op de taart.”