Aan de industriezone Balendijk worden eerstdaags groenwerken uitgevoerd om het
bestaande heidegebiedje langs de Ringlaan op te waarderen. “Het gaat een terrein van 1 hectare tussen de Ringlaan en de Lodewijk de Raetstraat,” zegt schepen van stadswerken Jean Kuyken. “Dat perceel wordt momenteel overwoekerd met bremstruiken die de bestaande heide verdringen. Alle brem wordt verwijderd, waarna de volledige oppervlakte gechopperd wordt. De heide zal daarna spontaan terug uitschieten.”
Om het heidegebiedje te beschermen en wildparkeren onmogelijk te maken, wordt het terrein volledig omheind met schapendraad. “Dit projectje kadert binnen de ambitie om van Lommel de vlindervriendelijkste stad van Vlaanderen te maken. Naast heide zullen zich ook wilde bloemen en grassen nestelen in de berm. “Het geeft misschien een ruige indruk, maar voor vele beestjes is dit hun leefgebied en daar doen we het voor,” zegt schepen van milieu en klimaat Kris Verduyckt.
De werken worden in de loop van december uitgevoerd.
Het vlinderproject werd in 2014 opgestart door het stadsbestuur samen met de Lommelse
Ondernemersclub en het Agentschap voor Natuur en Bos. De stad zal zich de komende jaren blijven inzetten voor de vlinders.