CC De Adelberg kreeg de “Goe Bezig”-sticker, uitgereikt door de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap, kortweg STAP. Eén van de prioriteiten van STAP is het wegwerken van fysieke en mentale drempels.

CC De Adelberg ontving deze sticker voor haar inzet en initiatieven om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Zo zijn alle gebouwen van het cultuurcentrum toegankelijk voor rolstoel-gebruikers en zijn assistentiehonden er steeds welkom. De schouwburg is bovendien voorzien van een ringstysteem voor slechthorenden.

De Adelberg is ook van bij de start eind oktober mee gestapt in het project van de European Disability Card, een initiatief van de Europese Commissie om cultuur, sport en vrijetijdsbesteding toegankelijker te maken voor personen met een handicap. Met deze pas krijgen begeleiders van personen met een beperking gratis toegang tot de voorstellingen en wordt er een compensatie voorzien voor personen die naar het cultuurcentrum worden gebracht door een erkende vervoersmaatschappij voor personen met een beperking.
Op regelmatige tijdstippen zijn er initiatieven voor blinden en slechtzienden, zoals de rondgang met audiodescriptie op Beeldig Lommel.

Tot slot biedt De Adelberg via de organisatie Rap op Stap tickets aan tegen voordelige tarieven voor mensen met een beperkt budget.

Het team van de Adelberg is erg blij met de “Goe Bezig”-sticker, die een erkenning betekent voor hun inzet en werking t.o.v. mensen met een beperking. Drempels zijn er immers vaker wel dan niet. Toegankelijkheid zal ook in de toekomst blijvende aandacht krijgen in het cultuurcentrum.