ln het kader van de provinciaal gecoördineerde thema-acties inzake verkeersveiligheid, vindt van 1 september tot 17 september 2022 de thema-actie ‘Veilig schoolverkeer’ plaats.
Het is de bedoeling om gedurende deze periode een specifieke focus te leggen op de verkeersveiligheid aan de scholen.
We zullen tijdens de thema-actie extra aandacht besteden aan overtredingen begaan zowel door volwassenen, jongvolwassenen als kinderen. ln de schoolomgeving zal bij
Volwassenen gecontroleerd worden op het dragen van de veiligheidsgordel, het foutief parkeren en op snelheid. De jongvolwassenen en kinderen worden gecontroleerd op de
technische eisen van hun fiets/ bromfiets en op het (rij)gedrag in het verkeer.
Vastklikken:
Probeer het gebruik van de veiligheidsgordel tot een gewoonte te maken voor je kind(eren) én jezelf. Veiligheid gaat boven alles! Je (klein)kind correct vastklikken kan zijn / haar leven redden bij een ongeval.
Bescherm je kind en kies altijd voor een aangepast kinderzitje.