Tijdens de eerste coronagolf werden de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk opgetrokken om meer financiële ruimte te geven aan bepaalde werknemers. Deze maatregel wordt nu opnieuw in het leven geroepen.

Hierdoor worden de grensbedragen voor de beroepsinkomsten, met name:

  • de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement,
  • de bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een ander persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst,
  • het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving op de jaarlijkse vakantie,

opgetrokken vanaf 24 december 2020 tot en met 31 maart 2021. Deze periode is nog verlengbaar.

Concreet betekent dit dat de volgende grensbedragen gelden:

Voor beslag of overdracht vatbaar percentage Netto maandinkomen (in EUR) Maximaal beslagbaar bedrag (in EUR)
0 % Tot 1.366 EUR 0 EUR
20 % 1.366,01 EUR – 1.467 EUR 20,20 EUR
30 % 1.467,01 EUR – 1.619 EUR 45,60 EUR
40 % 1.619,01 EUR – 1.770 EUR 60,40 EUR
100 % Meer dan 1.770 EUR Alles boven 1.770 EUR

Het bedrag dat niet voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar is in geval van kinderen ten laste wordt op 84 EUR per kind ten laste gebracht.
Bron en info: Easypay Group
Nijverheidslaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38