Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.
—————————–
Beperking van het internationale reisverkeer
Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.
Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.
Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:
Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten);
Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg;
Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
Verplaatsingen voor inwoners van de grensregio’s als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;
Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit;
Zorg voor dieren;
Verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen;
Dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.
—————————–
Verlengde isolatie
Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren.
Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.
—————————–
Perspectief voor niet-medische contactberoepen
In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen.
Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert.
Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.
Meer weten? Kijk op www.info-coronavirus.be