In de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19 virus besliste de Vlaamse regering gisteren dat nog slechts 40 personen mogen deelnemen aan een religieuze viering. Dit gaat in vanaf 29 oktober.
In de meeste weekendvieringen zijn gewoonlijk meer dan 40 mensen aanwezig.
Daarom werd voor alle parochiekerken van Lommel het volgende beslist:
* Alle weekendvieringen worden voorlopig geannuleerd.
* De familieleden van personen die tijdens het voorbije jaar zijn overleden en die uitgenodigd werden om het kruisje te komen afhalen, worden telefonisch op de hoogte gebracht dat de viering is geannuleerd. In de plaats daarvan zal er een ‘afhaalmoment’ georganiseerd worden. Per gezin van een overledene mag men binnen en wordt er door de gebedsleider een kruisje overhandigd.
* Mensen die een misintentie hadden aangevraagd voor de weekendvieringen die geannuleerd worden, worden gecontacteerd met het voorstel om deze misintentie te verplaatsen naar een viering op een latere datum.
* Doopvieringen worden ook uitgesteld.
* Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open voor mensen die tot rust en gebed willen komen.
* Verder is het aangewezen dat vergaderingen worden geannuleerd of uitgesteld of digitaal verlopen. Ook de ouderavonden in het kader van doopsel, eerste communie en vormsel worden uitgesteld.

Het is opnieuw voor vele mensen een moeilijke periode. We wensen u goede moed toe en danken u voor uw medewerking! Theo Borgermans, pastoor-moderator