In de vaccinatiecentra van de Eerstelijnszone Noord-Limburg in Lommel en Peer wordt alles in gereedheid gebracht om vrijdag 19 februari de eerste medewerkers en een aantal eerstelijnszorgverleners te vaccineren.

  • In Peer zal dat in de voormiddag tussen 10 en 11 uur gebeuren, in het vaccinatiecentrum aan de Noordervest 23, 3990 Peer.
  • In Lommel vaccineren we in de namiddag tussen 15 en 16 uur in de Soeverein, Speelpleinstraat (ingang loskade), 3920 Lommel.

Het gaat om een beperkt aantal vaccins dat toegediend zal worden. Het hoofddoel van de dag is om het volledige vaccinatieproces en de bijhorende flow in beeld te brengen, te evalueren en bij te sturen indien nodig. Vanaf volgende week wordt het vaccinatietempo geleidelijk aan opdreven.