Een recente ministerraad keurde een verhoging van het jaarlijks plafond van vrijwilligersvergoedingen goed voor een vrijwilliger die effectief ingezet werd voor activiteiten in het kader van het beheer van de Covid-19 crisis in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020.

Deze vrijwilligers kunnen maximaal 34,71 EUR per dag ontvangen. Op jaarbasis mogen ze in 2020 2.594,90 EUR als vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38