Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in Lommel de fietspaden vernieuwen aan weerskanten van de Luikersteenweg (N715), tussen de Sint-Lucasstraat en de Boskantstraat. De bestaande fietspaden in beton wordt over de volledige zone verwijderd en vervolgens heraangelegd in asfalt, ook op de brug over het kanaal.

Ter hoogte van de Sint-Lucasstraat vervangen we het fietspad in betonstraatstenen eveneens door een fietspad in asfalt.

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer buiten de spitsuren

De werken starten op 7 september en duren een tweetal weken. De uitvoering gebeurt in twee fases: het fietspad wordt in elke rijrichting om beurt vernieuwd.

De aannemer werkt enkel buiten de spitsuren (9 – 16 uur). Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. Deze maatregelen gelden voor de volledige uitvoeringstermijn:

  • Fietsers en voetgangers kunnen de werken in beide richtingen passeren via het fietspad aan de overzijde.
  • Gemotoriseerd verkeer: verkeer op de Luikersteenweg kan de werken beurtelings voorbijrijden met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Weersgevoelig

Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen

Blijf op de hoogte

Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt je via op www.wegenenverkeer.be/lommel op de hoogte.