Met de publicatie van het Ministerieel besluit van 25 augustus 2021 (…) wordt de concrete draagwijdte van de van toepassing zijnde maatregelen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus vanaf 1 september 2021 duidelijk.

Telewerk is niet langer aanbevolen, behalve in Brussel?

Vanaf 1 september 2021 wordt telewerk niet meer aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor de personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Let wel: op het laatste overlegcomité werd gemeld dat telewerk in Brussel nog steeds sterk aanbevolen zou zijn, ook na 30 augustus 2021.

Hierdoor kan u uw telewerkpolicy niet meer uitsluitend stoelen op de cao nr. 149 van de NAR betreffende het aanbevolen of verplicht coronathuiswerk.

De ondernemingen, verenigingen en diensten zijn evenwel nog steeds verplicht om alle passende preventiemaatregelen te nemen om de naleving van de social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Hierdoor moeten werknemers nog steeds een mondmasker dragen tijdens de uitvoering van hun werk indien de regels inzake sociale distancing niet gegarandeerd kunnen worden. Bij een verplaatsing op de werkvloer, moet nog steeds een mondmasker gedragen worden.

Versoepelde regels voor horeca activiteiten

Het vervroegde sluitingsuur dat opgelegd werd in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus gaat op de schop. Daarnaast verdwijnen onder meer de beperkingen inzake het aantal personen dat plaats kan nemen aan dezelfde tafel.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven evenwel strengere regels van toepassing.

Discotheken en dancings openen vanaf 1 oktober 2021.

Vervroegd sluitingsuur nachtwinkels vervalt

Nachtwinkels mogen hun normale openingsuren weer hanteren.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten nachtwinkels nog steeds sluiten om 1 uur.

Bron en info Easypay Group
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com