Gepensioneerde werknemers kunnen hun pensioen verminderd zien bij het niet respecteren van de grenzen m.b.t. toegelaten arbeid.

In bepaalde situaties kan een gepensioneerde evenwel onbeperkt bijverdienen naast zijn pensioen. Dit onbeperkt bijverdienen is mogelijk:

  • Vanaf 1 januari van het jaar waarin de gepensioneerde de leeftijd van 65 bereikt.
  • Of indien men 45 jaar beroepsloopbaan kan bewijzen bij aanvang rustpensioen.

Opgelet: de gepensioneerde van 65 jaar van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet, moet zich wel beperken tot onderstaande bedragen. Immers, een gezinspensioen (75%) ligt hoger dan een pensioen als alleenstaande (60%) en geldt enkel wanneer de echtgeno(o)t(e) slechts een beperkt inkomen geniet.

De volgende bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021:

Grensbedrag voor activiteit als Kinder-last Gepensioneerde is jonger dan de normale pensioenleeftijd Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar en heeft enkel overlevingspensioen Gepensioneerde heeft de normale pensioenleeftijd bereikt (en echtg. heeft gezinspensioen) Gepensioneerde is 65 jaar of heeft loopbaan van 45 jaar of meer
Werknemer, ambtenaar of mandaat Neen

 

8.496,00 EUR 19.782,00 EUR 24.540,00 EUR Geen beperking
Ja

 

12.744,00 EUR 24.728,00 EUR 29.850,00 EUR Geen beperking
Zelfstandige (of mix werknemer – zelfstandige) Neen

 

6.797,00 EUR 15.826,00 EUR 19.632,00 EUR Geen beperking
Ja 10.195,00 EUR 19.782,00 EUR 23.880,00 EUR Geen beperking

Deze grensbedragen worden elk jaar geïndexeerd.

In een kalenderjaar waarin verschillende grensbedragen van toepassing zijn, wordt enkel rekening gehouden met het hoogste grensbedrag. Hierop bestaat één uitzondering, met name in het jaar waarin men 65 wordt.

Opgelet: in het eerste jaar van het pensioen moeten de maximumbedragen zoals hierboven vermeld, geprorateerd worden. Bijvoorbeeld: een werknemer gaat op pensioen op 01/05 van het jaar. In dat geval moet het grensbedrag geprorateerd worden met 8/12.

Indien u meer verdient dan toegelaten, dan zal het pensioen verminderd worden met het percentage van de overschrijding.

Tijdelijke uitzondering in kader van coronacrisis

Uitzonderlijk houdt men geen rekening met inkomsten uit de beroepsactiviteit uitgeoefend door de gerechtigde van de uitkering of zijn echtgenoot om na te gaan of de hierboven vermelde grenzen overschreden zijn, indien:

  • De inkomsten voortvloeien uit een beroepsactiviteit die werd aangevat of uitgebreid in het kader van de strijd tegen het coronavirus;
  • EN de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend in één van de bedrijven van de cruciale sectoren of in de essentiële diensten.

Dit geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2021.

Bron en ino: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38