AWV en de stad Lommel werkten afgelopen maanden aan het kruispunt van de Ringlaan (N71) met de Gerard Mercatorstraat. De rotonde heeft plaatsgemaakt voor een kruispunt met slimme verkeerslichten en bypasses die ervoor zorgen dat het verkeer vlotter afwikkelt. Het vernieuwde kruispunt is dé toegangspoort tot het bedrijventerrein Kristalpark. Het nieuwe kruispunt werd vandaag ingehuldigd door de Vlaamse minister, de burgemeester en schepen van Mobiliteit en Openbare Werken van Lommel.

Slimme verkeerslichten
De slimme verkeerslichten regelen het verkeer dat elkaar moet kruisen. Aan de hand van detectoren in het wegdek ‘zien’ ze de verschillende weggebruikers. Het licht kan dus langer op groen blijven staan als het druk is of anderen pas groen licht geven als het nodig is. De wegenwerken werden in drie fasen uitgevoerd en duurden 4 maanden. Deze ingreep is cruciaal voor de mobiliteit in de stad. Het vernieuwde kruispunt zal niet alleen zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer, maar ook voor een veiligere verkeerssituatie voor onze inwoners en bezoekers.

Bypasses voor een vlotter verkeer
Naast de lichtenregeling zijn drie bypasses voorzien voor verkeer dat elkaar niet moet kruisen. Het doorgaand verkeer van Lommel richting Mol, het verkeer van Mol dat rechtsaf slaat richting het Kristalpark en het verkeer uit de Gerard Mercatorstraat dat rechtsaf slaat richting Lommel moeten niet langer aan de rotonde wachten, maar kan in een vlotte beweging doorrijden.

Ontwerp houdt rekening met groei Kristalpark
In het ontwerp is rekening gehouden met uitzonderlijk transport en een groeimarge van het Kristalpark. Het vernieuwde kruispunt aan de Gerard Mercatorstraat is een volwaardige toegangspoort voor het Kristalpark. Voor een veilige en vlotte uitstroom richting Lommel is er een invoegstrook op de Ringlaan, om die reden kan niet meer via de Edward Anseelestraat worden ingereden. Uitgaand verkeer richting Lommel blijft wel mogelijk. Het L-kunstwerk dat op de rotonde stond zal later een plek krijgen langs de Ringlaan komende van Mol.