Onder bepaalde omstandigheden kan het  dat geschenken voor werknemers naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen vrij zijn van sociale zekerheidsbijdragen.

Eén van de voorwaarden om dit RSZ-vrij te kunnen toekennen is het respecteren van een maximaal bedrag per geschenk.

Deze maximumbedragen vrij van RSZ werden retroactief opgetrokken vanaf 1 januari 2017.

Gebeurtenis Maximaal bedrag vanaf 1/1/2017
Pensioen en vervroegd pensioen 40 EUR per dienstjaar (min. 120 EUR en max. 1.000 EUR)
Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas 40 EUR per werknemer + 40 EUR per kind ten laste
Eervolle onderscheiding 120 EUR per werknemer per jaar
Huwelijk of wettelijke samenwoning 245 EUR

Daarnaast werd het maximaal vrijgestelde bedrag dat toegekend kan worden door een werkgever aan zijn werknemer naar aanleiding van het aansluiten bij een vakorganisatie, opgetrokken naar 145 EUR.

Let wel bovenvermelde hogere bedragen gelden op heden enkel voor de RSZ, voor de fiscus gelden de lagere bedragen nog.

Bron en info Easypay Group Lommel