De vzw het Blauwe Kruis van België zal vanaf 1 januari 2020 het dierenasiel in Lommel uitbaten. Dat keurde het schepencollege gisteren goed. Deze zomer zegde de stad de overeenkomst met de vzw Noodasiel Lommel op. De samenwerking met de vzw – en dan vooral tussen de uitbater en een groep vrijwilligers – liep al geruime tijd stroef. Er werd uitgebreid bemiddeld, maar die pogingen leverden geen positief resultaat op.
De stad ging dus op zoek naar een uitbater om de werking vanaf het nieuwe jaar verder te zetten.
“Uiteindelijk dienden 2 kandidaten een dossier in,” zegt schepen van dierenwelzijn Joris Mertens. “Wij hebben die samen met de provincie Limburg uitgebreid onder de loep genomen. In de concessie werd – naast de zorg en aandacht voor de dieren – nog meer aandacht gevraagd voor een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking. In de beoordeling speelden ook de ervaring, het financiële plaatje met een investeringsplan en de organisatiestructuur mee.
Het Blauwe Kruis kwam als beste partner naar voren. Uiteraard voldoen zij op het vlak van dierenwelzijn aan alle vereisten die de provincie vooropstelt. De organisatie heeft bakken ervaring en baat in België al drie dierenasielcentra uit.”
Zij nemen vanaf 1 januari 2020 de integrale werking en dienstverlening van de vzw Noodasiel Lommel over. Die omvat de uitbating van het dierenasiel op Maatheide, het vangen van loslopende honden en de aanpak van zwerfkatten in de aangesloten gemeenten van het opvangplan van de provincie. Hiervoor plant het Blauwe Kruis op termijn vier personen in dienst te nemen.
“De stad zit op korte termijn samen met de provincie, de aangesloten gemeenten en de nieuwe uitbater om concrete afspraken te maken,” besluit burgemeester Bob Nijs. “Om overdracht zo vlot mogelijk te organiseren, worden ook gesprekken opgestart met de huidige uitbater.”