Vaak denken we dat méér ook beter is. Dit idee ligt aan de grondslag van onze focus op economische welvaart, die zowel op maatschappelijk vlak (economische groei) als op persoonlijk vlak (inkomen, consumptie) onze tijd kenmerkt. Ook al zijn we ons ondertussen bewust van de ecologische grenzen, toch zijn er nog andere redenen om te betwijfelen dat meer altijd beter is. Deze lezing behandelt het belang en de implicaties van sociale vergelijking en de psychologie en ethiek achter economische ongelijkheid. Willen we altijd meer of toch vooral meer dan de anderen? En is er een uitweg uit de alom bekende rat race naar alsmaar meer welvaart, status en aanzien?

Raadhuis
Dorp z/n)
3920 Lommel

Woensdag 4 mei 2022 van 19:30 tot 22:00
Prijs : €12.00
Abo: €8.50