Enige tijd geleden werden de prijsstijgingen vanaf 1 februari 2020 van de NMBS en de Lijn aangekondigd. Wat betekenen deze prijsstijgingen voor u als werkgever concreet?

Principe
Als werkgever heeft u de algemene verplichting om tussen te komen in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer trein op basis van cao nr. 19/9.

Daarenboven voorzien verschillende sectorale akkoorden in een specifieke tussenkomst in het woon-werkverkeer. Afhankelijk van het paritair comité waarin u actief bent , zal u al dan niet een tussenkomst in het woon-werkverkeer zelfs voor verplaatsingen met een eigen vervoermiddel zoals een wagen, fiets en/of te voet verschuldigd zijn.

Wijzigingen werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2020
Trein
Vanaf 1 februari 2020 stijgen de tarieven voor de treinkaarten. Indien uw sectorale cao een tussenkomst voorziet in de effectieve kostprijs van een treinabonnement, zal dit resulteren in een stijgende tussenkomst in het woon-werkverkeer.

Indien u een tussenkomst voorziet op basis van cao nr. 19/9, blijft uw tussenkomst ongewijzigd.

Ander openbaar vervoer
Op heden is er pas een terugbetaling van de vervoerskosten aan de werknemers die zich verplaatsen met de metro, bus, tram of waterbus indien er een minimumafstand van 5 km is tussen de woonplaats en de werkplaats.

Vanaf 1 juli 2020 zal u een tussenkomst in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer verschuldigd zijn vanaf de eerste kilometer.

Privé-vervoer
De verschillende sectorale cao’s voorzien in verschillende soorten tussenkomsten in het woon-werkverkeer.

Indien de tussenkomst in het woon-werkverkeer met privé-vervoer gesteund is op de werkgeversbijdragen in de treinkaart dus verwijzend naar de bepalingen van cao nr. 19/9, blijft de tussenkomst ongewijzigd.

Indien de sector daarentegen een tussenkomst in het woon-werkverkeer voorziet op basis van de effectieve kostprijs van de trein, zal de tussenkomst in het woon-werkverkeer wel stijgen.

Bron en info: Easypay Group Overpelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt, België
Telefoon: +32 11 53 18 38