Sinds 18 september 2019 gelden nieuwe regels in Vlaanderen voor de terugbetaling van outplacementkosten aan ondernemingen in herstructurering.

Wij overlopen voor u de belangrijkste wijzigingen:

Toepassingsvoorwaarden
De regels zijn van toepassing wanneer:

er een collectief ontslag plaatsvindt in een vestiging van de werkgever in het Vlaamse Gewest;
en de technische bedrijfseenheid blijft bestaan met tewerkstelling in het Vlaamse Gewest.
Voorwaarden werknemer
De werknemer dient zich te bevinden in één van volgende situaties:

de werknemer heeft outplacement aangeboden gekregen, maar heeft geen ander werk gevonden; de werknemer heeft outplacement aangeboden gekregen en heeft binnen de drie maanden na het einde van het outplacement ander werk gevonden.
De werknemer dient daarnaast nog te voldoen aan volgende voorwaarden:

de werknemer is ingeschreven bij de VDAB;
er is een attest van het outplacement geregistreerd in het dossier van de werknemer.
Bedrag terugbetaling
Het bedrag van de terugbetaling van de outplacementkosten is beperkt tot maximaal:

360,00 EUR voor een werknemer die jonger is dan 45 jaar en geen ander werk vindt;
720,00 EUR voor een werknemer die minstens 45 jaar is en geen ander werk vindt;
90,00 EUR voor een werknemer die jonger is dan 45 jaar en ander werk vindt;
180,00 EUR voor een werknemer die minstens 45 jaar is en ander werk vindt.
Procedure
Voortaan dient de werkgever de aanvraag in te dienen bij de VDAB binnen een termijn van minimaal 6 en maximaal 12 maanden na het einde van de outplacementbegeleiding.

Inwerkingtreding
De nieuwe regels zijn van toepassing op dossiers die ingediend worden vanaf 18 september 2019. Op de dossiers die ingediend werden voor 18 september 2019, gelden nog de oude regels.
Bron en info: Easypay Group Pelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38