Om de leergoesting aan te wakkeren, wordt het Vlaams opleidingsverlof tijdelijk hervormd.

Hieronder ontdekt u de belangrijkste vooropgestelde wijzigingen m.b.t. het Vlaams opleidingsverlof voor het schooljaar 2021- 2022.

Versoepelde invulling minimum aantal uren opleiding vereist voor arbeidsmarkt gerichte opleiding

Eén van de voorwaarden opdat een arbeidsmarktgerichte opleiding in aanmerking zou komen voor Vlaams opleidingsverlof bestaat erin dat deze per jaar minstens 32 contacturen of minstens 3 studiepunten, met uitzondering van examencontracten, of minstens 32 lestijden in het volwassenenonderwijs bevat.

Vanaf 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 mogen modules uit verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen gecombineerd worden om te voldoen aan deze voorwaarde.

Invoeren gemeenschappelijk initiatiefrecht

Vanaf 1 september 2021 kan een werkgever voorstellen aan zijn werknemer om een bepaalde opleiding te volgen om de toekomstkansen in de sector of op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken. Deze opleidingen hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. De werknemer hoeft niet op dit voorstel in te gaan.

Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job, blijven ten laste van de werkgever.

Een werknemer kan zo maximaal 250 uren Vlaams opleidingsverlof opnemen, hiervan worden maximaal 125 uur toegekend voor een opleiding die een werknemer op eigen initiatief volgt en maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op voorstel van de werkgever volgt.

In de terugbetalingsaanvraag moet de werkgever duidelijk aangeven of de werknemer de opleiding op eigen initiatief of op voorstel van de werkgever volgt. De aanvraag tot terugbetaling wordt ingediend voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op eigen initiatief volgt en voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op voorstel van de werkgever volgt.

Bron en info: Easypay Group Pelt
Nijverheidslaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38