Extra subsidies voor Lommelse carnavalsgroepen.
De Lommelse gemeenteraad keurde vanavond een nieuw subsidiereglement voor lokale carnavalsgroepen goed. “Een mijlpaal in de geschiedenis van het carnavalsleven in Lommel,” zegt schepen van evenementen Peter Vanderkrieken. “De nieuwe subsidie bedraagt 250 euro voor wagengroepen die deelnemen aan de stoet in Lommel
Centrum, en 100 euro voor groepen die de stoet ondersteunen op logistiek en organisatorisch vlak.”
Daarnaast besliste het schepencollege om de stoet in de het stadscentrum in de toekomst gratis te maken. Daarvoor krijgt Carnaval Lommels vzw een toelage van 6.500 euro, 3.500 euro meer dan vorige jaren. “Wij vinden het belangrijk dat de stoet vrij toegankelijk is voor iedereen. De inkomprijs mag geen drempel zijn om mee te genieten van het  carnavalsgebeuren,” zegt burgemeester Bob Nijs.
Om in aanmerking te komen voor de subsidies moet de carnavalsvereniging aangesloten zijn bij Carnaval Lommel vzw en ook effectief deelnemen aan de stoet in Lommel Centrum. Verder moet de groep minstens 10 leden tellen en minimaal 1 jaar actief zijn als vereniging. Verenigingen kunnen de subsidie aanvragen via www.lommel.be
Of en hoe de carnavalsstoet in Lommel volgend jaar kan doorgaan, wordt begin 2021 bekeken.