Nieuwjaarsconcert 2018 – Nieuwe Harmonie

Nieuwjaarsconcert de Nieuwe Harmonie met Sopraan Anja Van Engeland In de Kerk St Pietersbanden te Lommel-Centrum Op zaterdag 6 januari 2018 om 20.30u Kaarten in VVK 10€...

Ziek tijdens de vakantie: ziekte- of vakantiedagen?

Heel wat werknemers gaan dezer dagen in vakantie. Maar wat gebeurt er wanneer de werknemer tijdens zijn verlof ziek wordt of een ongeval heeft? Een werknemer die ziek wordt of slachtoffer wordt van een ongeval tijdens het verlof, ongeacht of het gaat om individueel dan wel collectief verlof, kan achteraf geen aanspraak meer maken op deze vakantiedagen. Volgens de huidige Belgische reglementering kan een werknemer zijn geplande vakantiedagen slechts later opnemen als hij ziek werd vóór de start van zijn vakantieperiode. Indien men evenwel ziek wordt tijdens de vakantieperiode, blijft de vakantieperiode gewoon doorlopen en is men bijgevolg de betrokken vakantiedagen kwijt. Op 12 juni 2012 heeft het Europees Hof van Justitie, weliswaar met betrekking tot een Spaanse rechtszaak, geoordeeld dat vakantiedagen die samenvallen met een ziekteperiode steeds gerecupereerd mogen worden, ongeacht het tijdstip dat men ziek werd. M.a.w. ook als men ziek wordt tijdens zijn vakantieperiode mag men de verlofdagen op een later tijdstip opnemen. De Belgische wetgeving is echter nog niet aangepast aan deze rechtspraak. Als principe blijft nog steeds gehandhaafd dat de eerste schorsing primeert en dat er geen recuperatie mogelijk is van de vakantiedagen als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie. Wordt de werknemer met andere woorden ziek tijdens de vakantie, dan verliest hij die vakantiedagen op basis van de huidige wetgeving. Bron: Easypay Group Lommel

Lommel SK

Veiligheid voorop! Na een periode van onduidelijkheid is er dezer dagen meer en meer beweging bij Lommel SK. Daarbij vinden we het erg belangrijk dat...

Kerstconcert “A Happy X-mas”

Koninklijke Harmonie "Hoop in de Toekomst Lommel" organiseert op zondag 22 december 2019 van 15u - 18 u  Kerstconcert "A Happy X-mas" in Lokaal...

Vogelringgroep en stad starten project om populatie steenuil, bosuil en torenvalk te boosten

Enthousiaste vrijwilligers van de vogelringgroep, verbonden aan het Koninklijke Belgisch instituut voor natuurwetenschappen, starten samen met de stad een project om de populatie van de steenuil,...

Alles over paddenstoelen.

15 november 2018 om 19u30 zal De heer Jean-Claude Delforge in de parochiezaal van Lommel-Barrier Luikersteenweg, 243 Lommel een voordracht geven over "Alles over...

Kunstkring Kosmos uit Lommel exposeren

Leden van Kunstkring Kosmos uit Lommel exposeren kunstwerken tijdens hun jaarlijkse tentoonstelling in CC De Adelberg in Lommel. Er is een diversiteit aan kunstuitingen te zien zoals bv. beeldhouwen, keramiek, vrije grafiek, aquarellen, schilderen, col...

Lommel SK zal de overeenkomst met Peter Maes niet verlengen

Lommel SK kan vandaag bevestigen dat de club de overeenkomst met Peter Maes, die loopt tot 30 juni, niet zal verlengen. Maes kwam bij de...

CC De Adelberg stelt het nieuwe programma 2019-2020 voor.

Het programma voor 2019-2020 is een feit. Er komen opnieuw heel wat grote namen en gevestigde waarden zoals Celtic Night, Danscompagnie De Stilte, Praga...