Het Nieuwjaarsconcert door De Nieuwe Harmonie

Al sinds jaren hét nieuwjaarsconcert door en voor Lommel en omstreken. De mooiste klassieke melodieën in Weense stijl, gebracht door het orkest van de Nieuwe...

Blauwalg op het kanaal van Beverlo

Op het kanaal naar Beverlo werden drijflagen waargenomen. Na staalname bevestigt de VMM de aanwezigheid van toxische blauwalgen in het kanaal naar Beverlo vanaf...

WERELDTOP VAN MUSEA KOMT NAAR GLAZENHUIS

Vanaf donderdag 19 oktober krijgt het GlazenHuis in Lommel de absolute wereltop van Musea op bezoek ‘International Council of Museums’, kortweg ICOM. De bestemming...

Stadsbeiaardier Liesbeth Janssens: beiaardconcert Ingetogen muziek

Elke woensdag tussen 15 en 16 uur hoor je in het stadscentrum van Lommel de klokken luiden. Niet de gewone kerkklokken, wel de beiaardklokken, 63 in totaal. Beiaardier Liesbeth Janssens tovert de meest uiteenlopende muziekstukken uit het indrukwekkend...

Drie nieuwe boekenruilkasten in Lommel

Aan het station van Lommel, wijkvormingscentrum de Kievit in Balendijk en de kerk van Kerkhoven pronken sinds vandaag 3 nieuwe boekenruilkasten van de bib....

Wordt uw loon cash uitbetaald ?

Vanaf 1 oktober 2016 is het niet meer mogelijk om loon uit te betalen in cash, tenzij uw sector maatregelen heeft genomen om dit alsnog te voorzien. De sectoren hebben immers nog tot en met 30 september 2016 de tijd om de bestaande akkoorden of gebruiken kenbaar te maken bij de voorzitter van het paritair comité. Daarna wordt een termijn voorzien van 6 maanden (dus tot 1 april 2017) waarbinnen de sectorale akkoorden en/of gebruiken, betwist, verworpen of opgezegd kunnen worden. Bij betwisting, verwerping of opzegging is de uitbetaling van loon van hand tot hand niet meer mogelijk na verloop van een termijn van twee maanden vanaf de bekendmaking van deze betwisting, verwerping of opzegging op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Info en bron; Easypay Group Louis Pasteurstraat 17 A, 3920 Lommel

Werken fase 2 herinrichting Kerkstraat

De herinrichtingswerken van de Kerkstraat zitten op schema. Dat houdt in dat aannemer Kumpen start met de effectieve heraanleg in zone 1 van de Kerstraat, ofwel het gedeelte vanaf de Rodekruisstraat tot en met het kruispunt met de Mudakkers. “De aannemer heeft tot eind mei nodig om deze zone volledig te vernieuwen. Als alles goed gaat kan dit gedeelte van de weg – uithardingsperiode inbegrepen – in augustus opnieuw open voor het verkeer,” zegt schepen van openbare werken Geert Jansen. In zone 2 van de Kerkstraat – het gedeelte vanaf de Frans van Hamstraat tot en met het kruispunt met de Kloosterstraat/Rodekruisstraat – starten de nutsmaatschappijen maandag as. met de werken. In deze zone zal gewerkt worden vanaf midden april tot begin augustus. In principe is zone 2 opnieuw bereikbaar met de wagen vanaf oktober 2016. Werken in fases Vervolgens wordt zone 3 – de weg vanaf de rotonde tot en met het kruispunt met de Frans van Hamstraat – aangepakt van begin augustus tot midden oktober. De laatste en vierde zone omvat het Dorp, inclusief het kruispunt met de Lepelstraat en Einderpad. Hier werkt de aannemer in principe van begin september tot eind november 2016. De winkels in Kerkstraat blijven gedurende de ganse periode van de werken bereikbaar voor voetgangers. De aannemer plaatst overal brugjes om de bereikbaarheid te garanderen. Aangepaste verkeerssituatie “Om een vlotte doorstroom van het verkeer te garanderen, wordt de verkeerssituatie in het stadscentrum op bepaalde plaatsen gewijzigd,” zegt Geert Jansen. Voor de tweede fase van de werken wordt de volledige Kerkstraat afgesloten voor het verkeer. Om de bereikbaarheid van de handelszaken te garanderen, wordt in de Kloosterstraat (tot aan de Prins Alexanderstraat) en de Rodekruisstraat tijdelijk verkeer in twee richtingen toegelaten. Ook de doorgang vanuit de Vreyshorring/Hees naar het Dorp zal gedurende de periode van de werken open zijn in twee richtingen. Een aangepaste signalisatie zal bezoekers en bewoners wegwijs maken. Uur gratis parkeren op het Michiel Jansplein Gedurende de werken kan er uiteraard niet geparkeerd worden in de Kerkstraat. Bezoekers en bewoners krijgen het advies om te parkeren op de grote pleinparkings aan de rand van het centrum. Aan de Mudakkers is een ruime, gratis parking met ruim 180 plaatsen. En gedurende de werken in de Kerkstraat kan je met het Lommels kwartier één uur gratis parkeren op het Michiel Jansplein.

OPEN MONUMENTENDAG IN LOMMEL: “OVER WATER, GRAS EN BOEREN”

Noteer alvast zondag 10 september 2017 in uw agenda! Naar jaarlijkse traditie zal in Vlaanderen van 10 u. tot 18 u. Open Monumentendag plaatsvinden....

Disclaimer – Juridische informatie

De informatie die Lommel In Actie via deze website aanbiedt, is beschermd door het auteursrecht, hetzij door Lommel In Actie zelf, hetzij door de auteur van het artikel, evenement of eender welke bijdrage aan deze site. Het auteursrecht geldt zowel voor de teksten, beelden en geluid. Elk ingezonden artikel of informatie wordt door de auteur stilzwijgend verleend aan Lommel In Actie, waarbij deze laatste als doel stelt de informatie verder te verspreiden. Gebruik van de informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en is verboden voor commercieel gebruik. Ze mag niet verder gedistribueerd, uitgezonden of gebruikt worden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lommel In Actie. Wat mag wel? U mag vrij citeren en linken naar onze site onder de volgende voorwaarden: 1. Linken U plaatst een link naar de homepagina van Lommel In Actie als volgt: www.lommelinactie.be U vermeldt telkens de naam van de link, zijnde 'Lommel In Actie'. Indien u het logo wenst te gebruiken, neemt u eerst contact op met Lommel In Actie. Steeds wordt de gebruiker direct naar de Lommel In Actie site gelinkt. Lommel In Actie staat niet toe dat de pagina's bijvoorbeeld in een frame van een andere site verschijnen. Uiteraard mogen de pagina's steeds geopend worden in een nieuw venster. 2. Citeren U mag citeren uit de site. Bij citaten (korte overname uit tekst, beperkt tot enkele woorden of zinnen) wordt steeds de "bron" volledig vermeld. Lommel In Actie waarborgt niet dat haar webpagina's ononderbroken of vrij van fouten zijn. Lommel In Actie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgschade, voor gederfde winst of onderbreking van commerciële bedrijvigheid voortvloeiend uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site, zelfs indien Lommel In Actie op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Tevens zijn alle links naar andere sites enkel voor informatieve doeleinden opgenomen. Aangezien deze sites eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden, aanvaardt u dat Lommel In Actie geen controle heeft over de inhoud van dergelijke sites, noch de verantwoordelijkheid draagt voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door sites van derden. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens de wettelijke voorschriften inzake.