Koopweekend in Lommel

Tijdens het koopweekend van 15 & 16 december kan u niet alleen terecht bij onze mooie handelszaken, maar staan er ook gezellige winterchalets op...

Opening Carnaval Lommel

De traditionele opening van het carnavalsseizoen in Lommel. Om 11u11 openen we, samen de leden van schepencollege, het carnavalsseizoen in aanwezigheid van alle Lommelse...

Feestelijke opening Groene Halte wandeling Lommel

Aanstaande zondag wordt de gloednieuwe Groene Halte wandeling feestelijk ingehuldigd. De wandeling is goed voor 18,8 km wandelplezier en brengt wandelaars langs verschillende Lommelse...

Wandelbabbels in het park met COMPAGNIE&CO

Kom babbelen en wandelen op eigen tempo met ons in het het burgemeesterpark. We komen samen in ons inloopcentrum Compagnie&co (Praathuis) om 10u voor...

Gemeenteraad te Lommel

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lommel verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 28 juni 2016 om 20:00. SPREEKRECHT VOOR DE BEVOLKING VANAF 20 UUR OPENBARE ZITTING 01. Vaststelling mandaat vertegenwoordiger met betrekking tot agenda algemene vergadering EVA vzw Erfgoed Lommel 02. Goedkeuring voordracht twee commissarissen EVA vzw Erfgoed Lommel 03. Kennisneming ontslag en vervanging lid Vaste Commissie van Advies van Erfgoed Lommel vzw 04. Goedkeuren overeenkomst creatieopdracht Kunst in Kerkstraat 05. Goedkeuren aanpassing grondruil Konijnenpijp – Quinten Metsysdreef 06. Goedkeuren eigendomsoverdracht percelen t/p N. Neeckxlaan aan Pontes i.f.v. realisatie crematorium 07. Kennisneming toewijzing woning op en met grond Martinus Van Gurplaan 44 08. Goedkeuren uitoefenen voorkooprecht woning op en met grond Sint-Lucasstraat 6 09. Goedkeuren grondverwervingen in verkavelingen, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé 10. Goedkeuren grondverwervingen bij stedenbouwkundige vergunningen/verkavelingswijzigingen, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé 11. Goedkeuren afroepingscontract met Covast voor verkoop loten 19 en 30 verkaveling Eendenbekstraat (Kopshoeven) en loten 2, 3, 4 en 5 verkaveling Sint-Thomasstraat 12. Goedkeuren verkeersveiligheidsmaatregelen basisschool Balu Lutlommel 13. Goedkeuren verkeersveiligheidsmaatregelen kleuterschool de Speling Eltenbos 14. Goedkeuren tijdelijke wijziging retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren in de blauwe zone 15. Vaststellen gemeenterekening dienstjaar 2015 16. Advies jaarrekening 2015 OCMW 17. Goedkeuring jaarrekening politie dienstjaar 2015 18. Goedkeuren jaarrekening dd. 31 december 2015 van het AGB Sport en Recreatie Lommel 19. Goedkeuren jaarrekening dd. 31 december 2015 van het AGB Lommel Patrimonium 20. Advies rekening kerkfabrieken 2015

Topper BBC Croonen Lommel – Geel

het basketprogramma van BBC Croonen Lommel deze week : 1. Zaterdag 03/12 om 20.00 u : Heren A – Finas Geel Lommel speelt dé derby van het seizoen tegen Geel ! Deze derby staat bekend als een spannende en geladen wedstrijd temeer omdat Lommel en Geel samen de 2de plaats in de rangschikking delen met elk 8/12 gewonnen wedstrijden : Lommel met 977 gescoorde punten en 870 tegendoelen ; Geel scoorde 952 punten en liet er 895 tegenscoren ... Mathematisch gezien zou het moeten lukken ! Pikant detail : Bram Schelkens (Lommel) neemt het in deze wedstrijd op tegen zijn neef Wim Vandenweyer (Geel en ex-Lommel speler). De Dance Kids 2Cool uit Lommel-Werkplaatsen verzorgen deze keer de optredens bij de time-outs en onze Benjamins Jongens van trainers Kurt Vanvelthoven en Ralf Rösche lopen mee op bij de ploegenvoorstelling. De Sint komt zelfs even langs want hij vindt dat er nog wat weer jongeren aanwezig mogen zijn in vak C én dat er wat luidruchtiger mag gesupporterd worden en daarom heeft hij beloofd dat hij voor elk aanwezig kind en jongere iets mee brengt om het supporteren te vergemakkelijken ... !? 2. De andere wedstrijden op zaterdag 03/12 : 12.00 u : Landelijke kadetten - Gembo (1/8ste finale Beker van Vlaanderen). 18.00 u : Dames A - Zonhoven 3. De wedstrijden op zondag 04/12 11.00 u : Dames B - Alken 13.00 u : Landelijke pupillen - Lummen 15.00 u : Landelijke miniemen - Cuva Houthalen (1/8ste finale Beker van Limburg) 17.00 u : Heren B - Zolder

Gemeenteraad op 20 december 2016 agenda

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lommel verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 20 december 2016 om 20u. SPREEKRECHT VOOR DE BEVOLKING VANAF 20 UUR OPENBARE ZITTING 01. Kennisname verzaking mandaat OCMW-raadslid; kennisname opvolging en geldigverklaring geloofsbrief opvolger 02. Goedkeuren subsidiereglement kernversterking 03. Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP “Kristalpark West” 04. Goedkeuren aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de gewijzigde verkeerssituatie naar aanleiding van de inrichting van een erf omgeving Kerkstraat 05. Goedkeuren grondverwervingen bij stedenbouwkundige vergunningen/verkavelingswijzigingen, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé 06. Vaststelling mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Toerisme Lommel 07. Goedkeuren toelage aan particulieren als compensatie voor niet-beschikbaarheid van riolering 2017 08. Goedkeuren hernieuwde saneringsovereenkomst tussen de Stad Lommel en De Watergroep en vaststellen van de tarieven voor 2016 09. Goedkeuren belastingsreglementen 09.01. Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest 09.02. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat 09.03. Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 09.04. Belasting op de drijfkracht van motoren 09.05. Belasting op de stapelplaats voor schroot 09.06. Belasting op de 2de verblijven 10. Wijziging retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren in de blauwe zone 11. Goedkeuren politiebegroting dienstjaar 2017 en meerjarenplan 2014-2019 12. Goedkeuren budget 2017 en goedkeuren aanpassen meerjarenplan 2014-2019 OCMW 13. Goedkeuren aangepast meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 AGB Lommel Patrimonium 14. Goedkeuren aangepast meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 AGB Sport en Recreatie Lommel 15. Goedkeuren budget 2017 en gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 kerkfabrieken 16. Goedkeuren beleidsnota en financiële nota budget 2017 17. Goedkeuren strategische en financiële nota aangepaste meerjarenplanning 2014-2019 18. Goedkeuren jaarverslag stedelijke diensten 2015 19. Goedkeuring vernieuwing toegangscontrole politiediensten 20. Vacantverklaring CALog niveau C consulent administratie in mobiliteit politie 21. Vacantverklaring politie: 1 functie agent van politie 22. Goedkeuren ontwerp verkaveling Slinkerstraat en Koningsbeemdstraat

37ste Zandtapijtententoonstelling 2018

Zandtapijtententoonstelling 2018 '175 microavonturen' Ieder jaar toveren Lommelse zandkunstenaars prachtige zandschilderijen tevoorschijn. Zeker en vast de moeite om eens een kijkje te komen nemen! Zaterdag 14...

36ste Volksspelen Lommel Kattenbos

Kinderen kunnen door deelname aan oude volksspelen bonnetjes behalen die ze nadien op de kermis kunnen gebruiken. Gratis deelname en een extra ijsje bovenop....