Volg de Gemeenteraad live :  https://www.youtube.com/watch?v=jriaRSIKTYM

Dagorde open zitting Zitting van 25 mei 2021
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2021_GR_00158 Verslag gemeenteraad 27 april 2021 – openbare zitting –
Goedkeuring
2 2021_GR_00165 Vervanging zittingsverslag gemeenteraad door audio- of
audiovisuele opname – Kennisneming

Karel Wieërs
Juridische dienst
3 2021_GR_00161 Mandaat vertegenwoordiger gewone algemene vergadering
Pontes 24 juni 2021 – Vaststelling
4 2021_GR_00162 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Limburg.net
23 juni 2021 – Vaststelling
5 2021_GR_00168 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Cipal DV –
Goedkeuring
6 2021_GR_00187 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering DISV ‘Regio
Noord-Limburg’ – Goedkeuring
7 2021_GR_00164 Goedkeuring dading – Goedkeuring

Sophie Loots
Nutsvoorzieningen
8 2021_GR_00171 Cameradossier – Plaatsing definitieve camera-installatie (fase I) –
wijziging 6 locaties – Goedkeuring
9 2021_GR_00154 Deelname aankoopcentrale VEB voor de levering van gas en
groene elektriciteit – Goedkeuring

R.O. / Planning en mobiliteit

10 2021_GR_00170 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de
Posterijstraat – Goedkeuring

Joris Mertens
R.O. / Vergunningen
11 2021_GR_00175 Omgevingsaanvraag voor verkavelen van grond t/p
Gelderhorsten/Bloemstraat ifv creëren 2 loten OB (V1780) – Beslissing over wijziging gemeenteweg Bloemstraat – Weigering

R.O. / Planning en mobiliteit
12 2021_GR_00173 Mandaat voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaams
Bouwmeester voor de volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een jongerencentrum te Lommel – Goedkeuring

Johan Bosmans
Secretariaat & archief
13 2021_GR_00163 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming

Financiën

14 2021_GR_00151 Maatregelen in het kader van COVID-19: aanpassing
belastingreglementen voor het jaar 2021 – aanpassing
aanvangsdatum van directe belastingen – Goedkeuring
15 2021_GR_00156 Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten
van commerciële vestigingen – Goedkeuring
16 2021_GR_00155 Belastingreglement op de nachtwinkels en shishabars – Goedkeuring

Nancy Bleys
Maatschappelijke dienstverlening
17 2021_GR_00174 Aanvraag tussenkomst huurlasten van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden Noord – Goedkeuring

Samenleving

18 2021_GR_00159 Ondersteuning erkenning van Logo regio Hasselt en Logo regio Genk (overkoepeld door Logo Limburg vzw) 2022-2027 – Goedkeuring

Bob Nijs
Gezondheidsconsulent
19 2021_GR_00153 Besluit toezichthoudende overheid in verband met klacht Samen Vooruit beslissing CBS 11 februari 2020 – tijdelijke aanwerving toezichter der werken – Kennisneming.

ICT
20 2021_GR_00169 2020071 Leveren van multifunctionals 21-25 : goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Personeel, O&O en verzekeringen

21 2021_GR_00157 Vacantverklaring van de functie van algemeen directeur en goedkeuring functiebeschrijving – Goedkeuring

Grondbeleid

22 2021_GR_00167 Gratis grondafstand in verkaveling Kwadeveldenstraat (V1801)
en opname ervan in het openbaar domein – Goedkeuring
23 2021_GR_00166 Gratis grondafstand in verkaveling Maaldersweg (V1862) en opname ervan in het openbaar domein – Goedkeuring

Politie

24 2021_GR_00152 Goedkeuring plaatsing en gebruik van ANPR camera Werkplaatsen – Goedkeuring

Secretariaat & archief
25 2021_GR_00188 Studie bevolkingsgroei (Samen Vooruit) – Kennisneming
26 2021_GR_00189 Halfjaarlijkse evalutatie transitieteam (Samen Vooruit) – Kennisneming
27 2021_GR_00190 Herdenking overleden coronapatiënten (Samen Vooruit) –  Kennisneming
28 2021_GR_00192 Inrichtingsplan Park de Soeverein (Samen Vooruit) – Kennisneming
29 2021_GR_00193 Daklozen in Lommel (PVDA) – Kennisneming
30 2021_GR_00194 Boskap in het broedseizoen (PVDA) – Kennisneming
31 2021_GR_00196 Aanbieden van meertalige toeristische info in onze stad  (voor3920Lommel) – Kennisneming
32 2021_GR_00195 Jeugdcentrum tegenover CC de Adelberg (voor3920Lommel) –  Kennisneming
HD 1 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark  DV – Goedkeuring
HD 2 Samenwerkingsovereenkomsten Agentschap Zorg en Gezondheid contact- en  bronopsporing – verlenging – Goedkeuring