Volg de Gemeenteraad live: https://www.youtube.com/watch?v=9E8HHPbxey8

OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2021_GR_00214 Ontslag raadslid – onderzoek geloofsbrief – installatie en
eedaflegging vervangend raadslid – rangorde raadsleden – Goedkeuring
2 2021_GR_00203 Notulen gemeenteraad 25 mei 2021 – openbare zitting –
Goedkeuring
3 2021_GR_00222 Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Financiën
4 2021_GR_00178 Advies rekening 2020 kerkfabriek Sint-Jozef Kolonie – Goedkeuring
5 2021_GR_00179 Advies rekening 2020 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Kerkhoven – Goedkeuring
6 2021_GR_00176 Advies rekening 2020 kerkfabriek Sint-Barbara Werkplaatsen –
Goedkeuring
7 2021_GR_00177 Advies rekening 2020 kerkfabriek Maagd der Armen Lutlommel –
Goedkeuring
8 2021_GR_00180 Advies rekening 2020 kerkfabriek Heilig Sacrament Kattenbos –
Goedkeuring
9 2021_GR_00181 Advies rekening 2020 kerkfabriek O.L.V. van Lourdes HeideHeuvel – Goedkeuring
10 2021_GR_00182 Advies rekening 2020 kerkfabriek Sint-Paulus Heeserbergen –
Goedkeuring
11 2021_GR_00183 Advies rekening 2020 kerkfabriek Sint-Pietersbanden Centrum –
Goedkeuring
12 2021_GR_00184 Advies rekening 2020 kerkfabriek Sint-Antonius Barrier – Goedkeuring
13 2021_GR_00191 Budgetwijziging 2021 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
14 2021_GR_00198 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering, gewone  vergadering IGL – Goedkeuring
15 2021_GR_00212 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
16 2021_GR_00213 Wijziging organiek en intern reglement van de vaste commissie van advies bij de VZW Erfgoed Lommel – Goedkeuring
17 2021_GR_00211 Wijziging statuten EVA VZW Erfgoed Lommel – Goedkeuring
Financiën
18 2021_GR_00229 2021098 – Aanleg peutertuin “Dolfijn” – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
19 2021_GR_00219 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Mudakkers
– Voetgangersoversteekplaats – Goedkeuring
20 2021_GR_00220 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Haardstraat – Voetgangersoversteekplaats – Goedkeuring
21 2021_GR_00224 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Molsekiezel – Fietspad – Goedkeuring
Openbare werken
22 2021_GR_00225 2021-101 D Onderhoudswerken 2021 – Overlagingswerken
goedkeuren lastenboek en aanbestedingsprocedure – Goedkeuring
Integraal waterbeheer
23 2021_GR_00226 Infrastructuurwerken: -DWA-gravitair Duits kerkhof – voetpad
Einde-In’t Ven fase 1A(insteekweg Kapelstraat) goedkeuring ontwerp –  Aanbestedingsprocedure – Goedkeuring
Milieu
24 2021_GR_00227 Goedkeuren politieverordening op het privaat gebruik van het  openbaar domein voor de aanleg van een tegeltuin – Goedkeuring

Joris Mertens
Afvalbeleid
25 2021_GR_00207 Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen – Goedkeuring
R.O. / Vergunningen
26 2021_GR_00215 2021/002/OMV – Gemeenteraadsbeslissing omgevingsaanvraag
voor de aanleg infrastructuur ‘Groene Doorsteek HoogstraatHoevenstraat’ – Beslissing over de aanleg van een gemeenteweg – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Sport
27 2021_GR_00216 Financiële ondersteuning BK Beachvolleybal – Goedkeuring
28 2021_GR_00217 Subsidieovereenkomst renovatiedossier Lutlommel VV – Goedkeuring
29 2021_GR_00218 Subsidieovereenkomst Lommel SK – Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
30 2021_GR_00210 Stad en OCMW Lommel – Jaarrekening 2020 – Goedkeuring
31 2021_GR_00209 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor de stad en OCMW
Lommel – Goedkeuring

Nancy Bleys
R.O. / Woonbeleid
32 2021_GR_00221 Werkingsverslag IGS HeLo – werkingsjaar 2020 – Goedkeuring

Bob Nijs
Kwaliteitszorg
33 2021_GR_00230 Management review stad Lommel in kader van de  organisatiebeheersing rapportagemoment juni 2021 – Goedkeuring
Bevolking
34 2021_GR_00208 Straatnamen trage wegen – definitief – Goedkeuring
Bedrijfsleven
35 2021_GR_00231 Goedkeuren vestigen erfdienstbaarheid i.f.v. windmolen t/p
Maatheide op site van Rymoplast – Goedkeuring
Grondbeleid
36 2021_GR_00202 Kosteloze overdracht woning op en met grond t/p Einde 12 van
Politiezone van Lommel naar Stad Lommel – Goedkeuring
37 2021_GR_00205 Aankoop percelen t/p Kerkhoven ifv uitbreiding mogelijkheden
rugbyclub – Goedkeuring
38 2021_GR_00197 Aankoop perceel sectie B nr. 801/A in openbare nutszone t/p
Enneven – Goedkeuring
39 2021_GR_00199 Aankoop perceel sectie B nr. 855/H/70 t/p Jagerstraat – Goedkeuring
40 2021_GR_00228 Huurovereenkomst met KSA De Lommelse Roodkapjes voor
percelen Nieuwe Kopen i.f.v. organisatie van jeugdkampen – Goedkeuring
Financiën
41 2021_GR_00185 PZ Lommel – Goedkeuring van de jaarrekening 2020 – Goedkeuring
42 2021_GR_00186 PolitieZone Lommel – Begrotingswijziging 1 2021 en meerjarenplan – Goedkeuring
Secretariaat & archief
43 2021_GR_00234 Opvolging openbare werken (Samen Vooruit) – Kennisneming
44 2021_GR_00235 Blauwe Meer – stand van zaken (Samen Vooruit) – Kennisneming
45 2021_GR_00236 Racende brommers en scooters in Kerkstraat en rond marktplein
(Samen Vooruit) – Kennisneming
46 2021_GR_00237 Water tekort (Samen Vooruit) – Kennisneming
47 2021_GR_00238 Gevaarlijk wegdek in de Stadslaan (PVDA) – Kennisneming
HD 1 2021_GR_00233 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming