Tijdens de opname van betaald educatief verlof betaalt de werkgever het al dan niet beperkt loon van uw werknemer door. Door het indienen van een terugbetalingsaanvraag kan de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 EUR per goedgekeurd uur betaald educatief verlof ontvangen.

Indien de werkgever een terugbetalingsaanvraag doet voor een werknemer die verbonden is aan een Brusselse vestigingseenheid voor een opleiding die betrekking heeft op het schooljaar 2019-2020, kan deze aanvraag uitzonderlijk tot 31 januari 2021 indienen.

Sinds kort kan deze terugbetalingsaanvraag ook online doen via het MijnBEW-platform.

de volgende formulieren

een enkele aangifte van schuldvordering voor alle werknemers tewerkgesteld in hetzelfde gewest,
indien er meer dan 15 werknemers educatief verlof hebben genoten: de lijst met werknemers,
een individuele steekkaart per werknemer. Hierin vermeldt de werkgever onder meer of de werknemer een arbeider of bediende is, alsook het aantal opgenomen uren betaald educatief verlof.
Bij de aanvraag voegt men een bankattest toe dat de identiteit van de rekeninghouder staaft voor het rekeningnummer dat is vermeld in de schuldvordering.

Voegt de originele getuigschriften bij de individuele steekkaart van de werknemer. Op deze manier bewijst men de inschrijving en het nauwgezet bijwonen van de opleiding.

Indien de werknemer die betaald educatief verlof opneemt voor minder dan 4/5de tewerkgesteld is met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkrooster, voeg het bewijs toe dat de lesuren samenvallen met arbeidstijd.

Indien de werknemer variabel deeltijds tewerkgesteld wordt, voegt men een kopie van de arbeidsovereenkomst toe.

Indien uw werknemer een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs, voeg een verklaring op eer van de werknemer toe dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit.
Bron en info Easypay Group Pelt
Nijverheidslaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38