De overheid heeft deze avond, vrijdag 13 maart, het ziekenhuisnoodplan afgekondigd. Dit betekent dat vanaf morgen, zaterdag 14 maart, bezoek niet langer toegestaan is in ons ziekenhuis, met uitzondering van:
• Eén of beide ouders (of gelijkgesteld) van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie, materniteit of neonatologie liggen
• Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn
• Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door max. 1 (vertrouwens)persoon
• Vrijwilligers en stagiairs

Ook alle raadplegingen, geplande onderzoeken en geplande ingrepen worden geannuleerd vanaf 14 maart. Dringende en noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en ingrepen gebeuren uiteraard wel nog. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën worden voortgezet.

Hebt u een consultatie, gepland onderzoek of geplande ingreep in ons ziekenhuis? Deze gaat niet door, tenzij u door het secretariaat van de arts gebeld wordt met de melding dat u wel verwacht wordt. We vragen u om niet zelf contact op te nemen, dit om onze diensten niet extra te belasten.