Met de publicatie van de ‘Circulaire 2021/c/15 over de terbeschikkingstelling en terugbetaling van mondmaskers en hydroalcoholische handgels’ komt er duidelijkheid over het lot van de mondmaskers en alcoholgels die veelvuldig op de werkvloer aanwezig zijn.

De terbeschikkingstelling van mondmaskers/hydroalcoholische handgels aan werknemers maakt geen belastbaar voordeel van alle aard voor de werknemer uit indien:

  • Het aantal mondmaskers/hydroalcoholische handgels in verhouding staat tot het aantal dat de werknemer effectief nodig heeft tijdens de werkuren (werkplaats van de werkgever of bij klanten) en voor woon-werkverplaatsingen of beroepsverplaatsingen met het openbaar vervoer;
  • U de mondmaskers/ hydroalcoholische handgels in natura toekent aan uw werknemers. Een forfaitair bedrag toekennen voor de aankoop van de  mondmaskers/hydroalcoholische handgels kan ook niet.

De fiscus aanvaardt een terugbetaling van kosten op basis van bewijsstukken indien de werknemer zich niet naar zijn werkplaats kan begeven om de mondmaskers in ontvangst te nemen. Dit is onder meer het geval indien de werknemer in het buitenland tewerkgesteld is.

Een tussenkomst in de werkelijke kost voor het onderhoud van een stoffen mondmasker kan wel. Een bedrag van 0,20 EUR per week wordt hier als aanvaardbaar beschouwd.
Bron en info: Easypay groep Pelt
Nijverheidslaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38